פוליסת ביטוח חיים קבוצתית לחברי קרן גדיש באגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית

ביטוח חיים (ריסק) לחברי קרן גדיש באגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית נועד להגן על ביטחונם הכלכלי של בני משפחתך במקרה של פטירה מסיבה כלשהי, לרבות מתאונה, באמצעות פיצוי כספי חד-פעמי בסך 190,684 ₪, שישולם להם במסגרת הפוליסה. בנוסף, מעניקה פוליסה זו אפשרות להרחבה לכיסוי בסך 95,342 ₪ שישולמו לך במקרה של נכות מוחלטת ותמידית ובמקרה של גילוי מחלה סופנית.

button

פוליסת ביטוח חיים קבוצתית לחברי האגודה השיתופית לעזרה הדדית ולחסכון של עובדי קופת חולים כללית

ביטוח חיים (ריסק) לחברי האגודה השיתופית לעזרה הדדית ולחסכון של עובדי קופת חולים כללית, נועד להגן על ביטחונם הכלכלי של בני משפחתך במקרה של פטירה מסיבה כלשהי, לרבות מתאונה, באמצעות פיצוי כספי חד-פעמי בסך 150,000 ₪, שישולם להם במסגרת הפוליסה. בנוסף, מעניקה פוליסה זו אפשרות להרחבה לכיסוי בסך 75,000 ₪ שישולמו לך במקרה של גילוי מחלה סופנית. לפוליסה יכולים להצטרף גם בני/בנות זוג של מבוטחים. באפשרותך להרחיב את סכום הכיסוי הביטוחי ולהצטרף לרובד הביטוחי המורחב בתשלום נוסף.

button