​ביטוח חיים (ריסק) לחברי האגודה השיתופית לעזרה הדדית ולחסכון של עובדי קופת חולים כללית, נועד להגן על ביטחונם הכלכלי של בני משפחתך במקרה של פטירה מסיבה כלשהי, לרבות מתאונה, באמצעות פיצוי כספי חד-פעמי בסך 150,000 ₪, שישולם להם במסגרת הפוליסה.
בנוסף, מעניקה פוליסה זו אפשרות להרחבה לכיסוי בסך 75,000 ₪ שישולמו לך במקרה של גילוי מחלה סופנית. לפוליסה יכולים להצטרף גם בני/ות זוג של מבוטחים.

באפשרותך להרחיב את סכום הכיסוי הביטוחי ולהצטרף לרובד הביטוחי המורחב בתשלום נוסף.

 • למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת ביטוח החיים מיועדת לחברי האגודה השיתופית לעזרה הדדית ולחסכון של עובדי קופת חולים כללית ללא גיל תום, ולבני / בנות זוגם עד גיל 65.

  עיקרי הפוליסה - רובד בסיסי

  פוליסה זו מעניקה לך כיסוי המבטיח פיצוי כספי למוטבים שמינית בעת הצטרפותך לביטוח, או ליורשיך החוקיים במקרה של מוות מסיבה כלשהי.
  בטבלה שלהלן מוצגים סכומי הפיצוי על-פי סוג הכיסוי:

  סוג כיסוי​סכום פיצוי​גיל מרבי
  להצטרפות​
  גיל מרבי לביטוח​
  ריסק למקרה פטירה - עובד​150,000 ₪*​65 שנה​​ללא גיל תום​
  ריסק למקרה פטירה - בן זוג​75,000 ₪ ​65 שנה​67 שנה​
  מוות מתאונה - עובד150,000 ₪ ​65 שנה​ללא גיל תום​
  מוות מתאונה - בן זוג​75,000 ₪ ​65 שנה​67 שנה​
  עוד בחיים​75,000 ₪ ​65 שנה​ללא גיל תום​
  עוד בחיים - בן זוג​37,500 ₪ ​65 שנה​67 שנה​

  * עובד מבוטח אשר גילו מעל 67 שנה יהיה מבוטח בסכום ביטוח לכיסוי מוות בסך 75,000 ₪.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף