>
כחבר הכללית, אתה ובני משפחתך זכאים להצטרף לפוליסת ביטוח הסיעוד הקבוצתית של הראל*.
ביטוח זה מבטיח שקט נפשי במקרה הצורך, ומעניק לך ולבני משפחתך רשת ביטחון כלכלית בעת קרות מקרה ביטוח סיעודי.​

*בכפוף לחיתום רפואי.​​

מוקד שירותי בריאות כללית​

למיד​ע נוסף על פוליסת הסיעוד לחברי כללית, שינויים בפוליסה ודמי ביטוח

2700*​​​​אתר האינטרנט של שירותי בריאות כללית

לשירותי בריאות נוספים של קופת חולים כללית:

www.clalit.co.il


אנחנו כאן בשבילך!

בכל מצב​ רפואי שבגינו הנך מעוני​ין לממש את זכויותיך בפוליסה ולתבוע את חברת הביטוח, תוכל לפנות למוקד התביעות סיעודי מושלם,בטלפון:

1-800-55-11-22

​אבא הלל 3, ת"ד 1903, רמת גן, 5110800

03-7348597

tvsiud@harel-ins.co.il