כחבר קופת חולים כללית, אתה ובני משפחתך זכאים להצטרף לפוליסת ביטוח הסיעוד הקבוצתית - סיעודי מושלם פלוס. במדריך זה תמצא מידע לגבי אופן ההצטרפות שלך ושל בני משפחתך לפוליסה.​

​לפוליסת הביטוח זכאי להצטרף כל חבר בקופת חולים כללית, בכל גיל.

  • כל חבר בקופה המעוניין להצטרף לפוליסה נדרש למלא טופס בקשת הצטרפות וכן לחתום על הצהרת בריאות.
  • חבר הכללית המעוניין לצרף גם את בן / בת הזוג וילדיהם החברים בקופה, יכול לעשות זאת על-גבי אותו הטופס.
  • על המבקש להצטרף לביטוח חלה החובה למסור תשובות מלאות וכנות לשאלות המוצגות לו בעת כריתת חוזה הביטוח. על חברת הביטוח להסכים לקבל את המבקש להצטרף לביטוח רק על יסוד השאלות והתשובות הנ"ל.​

באפשרותך להגיש את בקשת ההצטרפות בקלות ובנוחות באמצעות מערכת הצטרפות online לביטוח סיעודי מושלם פלוס. ​

לחלופין, באפשרותך לפנות למוקד קופת חולים כללית בטלפון:

04-9046693

או למלא טופס פנייה באתר הכללית.

כמו כן, באפשרותך למלא את טופס בקשת ההצטרפות המצורף למטה ולשלוח לקופת החולים באחת הדרכים הבאות:

03-5480580
כללית מושלם, ת"ד 2265 בני ברק, מיקוד 5112201

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה