גילוי נאות

​חברת הראל פיננסים אחזקות בע"מ וחברות הבנות שלה (להלן יחד: "קבוצת הראל פיננסים") וכן חברות נוספות בקבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ (להלן: "קבוצת הראל"), עליה נמנית קבוצת הראל פיננסים, עוסקות ו/או עשויות לעסוק במישרין ובעקיפין, בפעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, בהשקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עבור אחרים ועבור עצמן, בבנקאות להשקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, הנפקה של מוצרים פיננסים שונים, ובפעילות בשוקי ההון בישראל ומחוצה לה.

חברת הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ עוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ובמסגרת פעילותה עוסקת, בין היתר, בשיווק השקעות בניירות ערך ובנכסים פיננסים (להלן ביחד: "נכסים פיננסים") של גופים המשתייכים לקבוצת הראל. קיימת זיקה בין החברה לבין הנכסים הפיננסים של הגופים מקבוצת הראל מעצם השייכות לקבוצת הראל וכן מכיוון שהחברה, או תאגיד קשור לחברה, עשויה לקבל טובות הנאה בקשר עם ביצוע עסקאות בנכסים הפיננסיים או בקשר עם המשך אחזקתם. החברה רשאית להעדיף נכסים פיננסים אשר יש לה זיקה אליהם, על פני נכסים פיננסים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר לחברה אין זיקה אליהם. יודגש כי כל עסקה המבוצעת עבור לקוח נעשית מתוך שיקולים מקצועיים ולטובת הלקוח.

להלן פירוט הגופים המוסדיים שהינם "תאגיד קשור" לחברה ושהחברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שלהם:


הראל קרנות נאמנות בע"מ
הראל חברה לביטוח בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ
בסס"ח-החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ
אי.אם.אי- עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ
קרן החיסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ.

בנוסף, החברה הינה בעלת זיקה לניירות הערך המונפקים על ידי הראל פיקדון סחיר בע"מ ולקרנות ההשקעה המנוהלות על ידי הראל פיננסים אלטרנטיב בע"מ כשותף כללי.

כלים נוספים

צור קשר

למידע נוסף מלא פרטיך ונציג הראל יחזור אליך בהקדם.

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד