>

אז מה היה לנו השבוע?

​​​מניות – ההרחבות המוניטריות מושכות את השווקים למעלה

חג ההודיה שיחול ביום ה' יהיה כנראה ההזדמנות הגדולה למשקיעים להודות על מה שמסתמן כעוד שנה של תשואה דו-ספרתית במדדים המובילים בארה"ב. אם להסתמך על ההרחבה המוניטארית בסין ובגוש היורו, ייתכן כי העליות האלה יתרחבו למקומות נוספים בעולם.

קונצרני – עלייה במידת הכוננות

הירידות של יום חמישי בקונצרני המקומי החמירו הבוקר והן התמקדו בעיקר בכמה קבוצות עסקיות, כולל אי.די.בי, אפריקה וקבוצת פישמן. התנודתיות הזו רק מחזקת את ההמלצות שלנו על אג"ח חו"ל, שם ניתן לקבל במקרים רבים תשואה גבוהה יותר באותם דירוגים ולרוב בתנודתיות נמוכה יותר

תיק השקעות –  חו"ל בכל האפיקים

הורדת תחזית הדירוג של ישראל על ידי פיץ' אינה משנה להערכתנו משהו דרמטי בהסתכלות על המשק הישראלי. אך הביצועים של שוקי האג"ח והמניות בשבוע האחרון מדגישים עוד יותר את היתרונות של פיזור עולמי בכל האפיקים

לסקירה המלאה >  • ​הראל (1B) אג"ח משולבת + 10%. לשעבר: הראל פיא (1B) אג"ח משולבת + 10. הקרן שינתה שם בתאריך 22.01.2014.

    עד הפרסום חוות דעתנו  יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת בעניין. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו ,אם יגרמו כתוצאה משימוש בסקירה זו. וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. החברה מסירה אחריות מהקבוצה, מעובדי החברה ומעובדי החברות בקבוצה ונושאי המשרה בחברה ביחס לכל תביעה ו/או טענה שתעלה בהתבסס על הכתוב. החברה ו/או חברות קשורות אליה ו/או בעלי שליטה בה ו/או בעלי עניין במי מהם עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות ערך והנכסים הפיננסים המצוינים בסקירה הנ"ל. ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים לעיל עלולים שלא להתאים לכל משקיע .אין לראות בסקירה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. סקירה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישיים והמיוחדים של כל משקיע

כלים נוספים