>

​​​​קופת הגמל הראל חיסכון לכל ילד מציעה ארבעה מסלולי השקעה ומאפשרת לך לנהל את כספי הח​יסכון בתוכנית חיסכון לכל ילד בהתאם לרמת הסיכון הרצויה, לציפיותיך משוק ההון ועוד.
במידה ולא תבחר מסלול השקעה, הכספים יושקעו במסלול ברירת המחדל של הקופה - מסלול סיכון מועט.​

הראל חיסכון לילד - מסלול הלכה

אחד מתוך חמישה מסלולי ההשקעה בקופת הגמל הראל חיסכון לכל ילד. מסלול מפוקח הלכתית מטעם הבד"צ של העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה להשקעות וקרנות למתווה גלאט הון, בו נכסי המסלול מושקעים בכפוף לכללי ההלכה היהודית באמצעות אגרות חוב.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 29/02/2024)
 • 2.79% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 11.9% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.28% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.47% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.58 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מסלול ברירת מחדל

אחד מתוך חמישה מסלולי ההשקעה בקופת הגמל הראל חיסכון לכל ילד. מסלול מתמחה שרוב נכסיו מושקעים במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות, בהתאם לתקנון.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 29/02/2024)
 • 4.17% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 16.23% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 6.68% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 8.84% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 14.55 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

אחד מתוך ארבעת מסלולי ההשקעה בקופת הגמל הראל חיסכון לכל ילד . מסלול בו שיעור ההשקעה במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות אינו עולה על 10%, על-פי תקנון הקופה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 29/02/2024)
 • 0.9% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 6.86% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2.05% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 2.72% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.06 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

אחד מתוך חמישה מסלולי ההשקעה בקופת הגמל הראל חיסכון לכל ילד. מסלול כללי בו משקיעה החברה את נכסי המסלול בהתאם למדיניות הדירקטוריון ולהחלטת ועדת ההשקעות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 29/02/2024)
 • 1.98% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 8.9% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.94% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.93% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 7.19 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.