משיכת כספים מקופת גמל חיסכון לכל ילד

ההפקדה לתוכנית חיסכון לכל ילד מסתיימת עם הגיעו של הילד לגיל 18, אז כספי החיסכון ניתנים למשיכה עם אישור ההורה הרשום בביטוח הלאומי (האם, במרבית המקרים). החל מגיל 21, ניתן למשוך את כספי החיסכון ללא אישור ההורה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספי החיסכון לילד מקופת הגמל הראל חיסכון לכל ילד.

button

משקיע סולידי או מעדיף חשיפה למניות? ניהול תיקי השקעות בהתאמה אישית לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף