​​​ההפקדה לתוכנית חיסכון לכל ילד מסתיימת עם הגיעו של הילד לגיל 18. החל ממועד זה, הילד והוריו, בהתאם לעניין, יהיו זכאים למשוך את הכספים שנצברו. בנסיבות מסוימות הקבועות בחוק, ניתן יהיה למשוך את הכספים לפני גיל 18.
במקרה שהכספים לא יימשכו מהקופה עד הגיעו של הילד לגיל 21, יעביר הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון סכום של 550 
₪ (בהתאם לשיעור עליית המדד נכון לינואר 2023). 

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספי החיסכון לילד מקופת הגמל הראל חיסכון לכל ילד.

למשיכה on-line של כספי קופת הגמל חיסכון לכל ילד
מתחילים כאן

​לפני הגשת הבקשה, ודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת הזהות של הילד. במקרה של משיכה לפני גיל 21, יש לצרף גם צילום של תעודת הזהות של ההורה המאשר, כולל ספח בו מופיעים פרטי הילד.


לתשומת לבך:

  • מגיל 18 ועד 21 נדרשת חתימת ההורה המאשר וחתימת הילד לצורך ביצוע המשיכה.
  • רק לאחר גיל 21 יוכל הילד למשוך את הכספים ללא חתימה של ההורה המאשר.
  • במקרים מסוימים, בשל מצב רפואי של הילד, ניתן יהיה למשוך את כספי החיסכון לפני הגיעו לגיל 18, בכפוף לאישור רופא מוסמך על ידי המוסד לביטוח לאומי. בנוסף, במקרה של פטירת הילד, חלילה, ניתן למשוך את החיסכון הצבור. פרטים נוספים על משיכה מוקדמת ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי.

להגשת הבקשה לחצו כאן

באפשרותך לוודא את הגעת הבקשה באזור המידע האישי או באמצעות פנייה למוקד המענה הממוחשב העומד לרשותך 24 שעות ביממה, בטלפון: 1-700-702-870.
השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. בקשות שיתקבלו לאחר השעה 15:00 יעודכנו ביום העבודה הבא.

העברת הכספים תבוצע תוך ארבעה ימי עסקים מיום קבלת הבקשה, כשהיא מלאה ותקינה במשרדי הראל, בכפוף להסדר התחיקתי.

לידיעתך, יום העברת הבקשה לחברה אינו בא במניין הימים. כמו כן, אם מועד קבלת הבקשב חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו החודש.

 בכל מקרה של חוסר בטופס ו/או במסמך יישלח מסרון לטלפון הנייד של מגיש הבקשה.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל אחת מהדרכים הבאות: