כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף

​לתשומת לבך

התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול.
אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.