>

הפקדה כעצמאי לקופת גמל

כעצמאי, באפשרותך להפקיד כספים לקופת הגמל שברשותך וליהנות מהטבה משמעותית ממס הכנסה, מעבר להטבת מס רווח הון. גם אם לא הפקדת באופן שוטף לקופת גמל במהלך השנה וגם אם הפקדת באופן שוטף אך הגעת לתקרה המזכה במקסימום הטבת המס האפשרית עבורך, באפשרותך לבצע הפקדה חד פעמית עד ליום האחרון של השנה וליהנות מהטבת המס המקסימלית.

שאלות נפוצות - קופות גמל

יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך. כדי לסייע לך להתמצא טוב יותר בתחום ולתפעל את קופת הגמל שברשותך, העמדנו לרשותך תשובות למבחר שאלות נפוצות בתחום קופות הגמל.

הודעה על מיזוג קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט להראל קופת גמל

בתאריך ה-1 בינואר 2020 הושלם הליך המיזוג של קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט לקופת הגמל הראל קופת גמל, זאת בהמשך להעברת הניהול של קופת הגמל דיסקונט לחברת הראל מתאריך ה-1 בינואר 2019, ובהתאם לאישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

הודעה על קליטת קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט

הודעה על השלמת העברת ניהולה של קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט (221), מהחברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ להראל פנסיה וגמל בע"מ – הודעה מתאריך 1.1.2019.

מיזוג הראל גמל והשתלמות בע"מ להראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ - הודעה מתאריך 1.10.2016

בהתאם לאישור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ביום 1.10.2016 מוזגה חברת הראל גמל והשתלמות בע"מ לחברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ. כל עמיתי ונכסי הראל גמל והשתלמות בע"מ ינוהלו בחברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, אשר נקראת לאחר המיזוג הראל פנסיה וגמל בע"מ.

שינויים ועדכונים בקופות הגמל של הראל, החל מה- 1.1.2016

בתאריך ה- 1.1.2016 חלו מספר שינויים ועדכונים בקופות הגמל של הראל. השינויים נובעים, בין השאר, מהנחיות משרד האוצר בשוק הפנסיוני, המחייבות הוספת אפשרות לניהול החיסכון על-פי מודל השקעה תלוי גיל.

העברת דמי גמולים לחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ

המועד האחרון להפקדת התשלומים בחשבון קרן הפנסיה / קופת הגמל / קרן ההשתלמות הוא ה- 15 לחודש. בעמוד זה מפורטות ההנחיות להפקדת התשלומים באמצעות העברה בנקאית או באמצעות משלוח המחאה בדואר.

תיקון 190 (קצבה מוכרת)

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר קבלת הטבות מס למעוניינים להגדיל את חסכונותיהם בגיל הפרישה. במסגרת התיקון, מתאפשר, בין היתר, להעביר כספי פיצויים לאחר סיום עבודה שלא הוחל עליהם רצף קצבה או רצף פיצויים, או כספי נפטר לחשבון חדש בקופת גמל על שם העובד/ היורש. הכספים בחשבון החדש יהיו נזילים וסגורים להפקדות נוספות. את כספי הפיצויים ניתן להעביר לחשבון חדש רק לאחר התחשבנות מס מול רשות המסים. עם זאת, מס רווח הון שיוחל בעת המשיכה יחול ממועד סיום העבודה.

מי זכאי להפריש לקופת גמל לחיסכון?

​​​למי מיועד החיסכון בקופת הגמל, כמה מפקידים ומתי ניתן למשוך את הכספים? המדריך המלא לקופת הגמל שלכם​

משיכת כספי קופת הגמל

​​​​​חסכונות לגיל הפרישה הם למעשה רשת ביטחון לעתיד שלנו – לכן, חשוב להכיר את האותיות הקטנות בכל מה שקשור לחיסכון הפנסיוני שלנו. ​​