​מדריכי בקשות ושינויים בתחום קופות הגמל יסייעו לך במידה ותרצה לשנות מסלול השקעה, למנות מוטבים, להגיש בקשת הלוואה ועוד.

המדריכים כוללים הנחיות והסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות On-line, על-מנת שתוכל להגיש את בקשתך בקלות וביעילות.

בקשת הלוואה מקופת הגמל

כעמית בקופת הגמל של הראל פנסיה וגמל בע"מ, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל.

button

שינוי מסלול השקעה בקופת גמל

כעמית בהראל קופת גמל, באפשרותך לשנות את מסלול ההשקעה שבחרת ואף לחלק את הסכום שבקופה למספר מסלולי השקעה שונים בכל עת, בהתאם להוראות הדין, ובכך לקבוע את רמת הסיכון המתאימה לך, בהתאם לצרכיך, לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לשינוי מסלול ההשקעה בקופת הגמל שלך.

button

בקשה להרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים להראל קופת גמל

כעמית עצמאי או כמעסיק המפקיד כספים עבור עובדיו בקופות הגמל של הראל, באפשרותך לבצע את ההפקדה החודשית של התגמולים בקופות הגמל באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק שבבעלותך (הוראת קבע).

button

מינוי מוטבים בקופת גמל

כעמית באחת מקופות הגמל של הראל, הנך רשאי להגדיר מוטבים, אליהם יועברו כספי התגמולים שצברת לאחר פטירתך, חלילה. מומלץ לבחון את הצורך בעדכון מוטבים בקופת הגמל שלך מעת לעת, לאור שינויים אישיים ומשפחתיים כגון: נישואין, לידות, גירושין ועוד.

button

בקשה לייפוי כוח לבעל רישיון בקופת גמל ובקרן השתלמות

כעמית באחת מקופות הגמל או קרנות ההשתלמות של הראל, באפשרותך לייפות את כוחו של בעל רישיון לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות בחשבונך. ייפוי הכוח מתבצע באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ושליחתו אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך. הנך רשאי לבטל את ההרשאה לבעל הרישיון בכל עת, באמצעות הודעה אלינו. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לייפוי כוח לבעל רישיון בקופת גמל או בקרן השתלמות.

button

בקשה לחלוקת כספי החיסכון בקופת הגמל בין בני זוג שנפרדו

​כעמית באחת מקופות הגמל של הראל ובמקרה שנפרדת מבת או בן זוגך, באפשרותך להורות על חלוקת הכספים שחסכת בקופת הגמל, בהתאם לקביעת בית המשפט בעניינכם ובהתאם להוראות החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד - 2014 ולתקנות שהותקנו מכוחו. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לרישום הערה לחלוקת החיסכון הפנסיוני.

button