>

​​​המוטבים או היורשים של בעלי קרן ההשתלמות שנפטרו, יכולים למשוך את הכספים שנותרו בקרן, בהתאם לחלקם היחסי, כפי שנקבע בטופס מינוי המוטבים / בצוואה / בצו הירושה. יש לבצע בדיקת זכאות לפני הגשת בקשת המשיכה.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לצורך משיכת כספי עמית שנפטר מקרן ההשתלמות.

למשיכת כספי קרן ההשתלמות שלכם במהירות
לחצו כאן

הזכאות למשיכת כספי קרן השתלמות של נפטר נקבעת על-פי הקריטריונים הבאים:

 • לפי הוראת המוטבים שהוגדרו על ידי הנפטר או הנפטרת, אלא אם הוגשה צוואה מאוחרת, שאושרה באמצעות צו קיום צוואה, בה קיים אזכור לגבי קרן ההשתלמות.
 • אם הנפטר או הנפטרת לא הגדירו מוטבים לחשבון, התשלום ייקבע לפי הוראות הצוואה וצו קיום צוואה, או צו הירושה.
 • בחשבונות עם יתרה שאינה עולה על 8,000 ₪ (נכון למאי 2017) – ניתן לעיין במדריך משיכת כספי נפטר מקרן השתלמות עם יתרה נמוכה. [קישור למדריך]

  לבירור הזכאות, אנו זמינים בטלפון 2735* או באמצעות טופס "צור קשר" באתר.
  אפשר לאתר כספים נוספים שרשומים על שם הנפטר או הנפטרת באתר "הר הכסף" של משרד האוצר, לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח חיים.​

​לטופס הבקשה יש לצרף:

 • תעודת פטירה
 • צו ירושה / צוואה וצו קיום צוואה
 • צילום צ'ק או אישור על ניהול חשבון של הזכאי, הכולל מספר תעודת זהות, חתימה וחותמת הבנק
 • צילום תעודת זהות עדכנית של כל זכאי. אם יש לך תעודה ביומטרית, יש לצרף צילום של שני הצדדים

חשבונות עם סכומים נמוכים

במקרה של משיכת כספים ללא צו ירושה, יש להציג חתימה של מגיש הבקשה על כתב שיפוי, הכולל את הפרטים הבאים:

נדרשת חתימה של קרוביו של העמית שנפטר על כתב השיפוי. את החתימה יש לאמת מול עורך-דין או עובד חברת הראל.
יש להקפיד למלא את הטופס באופן מדויק ושלם.

​​באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באמצעות הפקס, למספר: 03-7348351

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: mfax@harel-ins.co.il
באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או בפקס באמצעות האתר או באמצעות פנייה למוקד המענה הממוחשב העומד לרשותך 24 שעות ביממה, בטלפון: 1-700-702-870.
השירות ניתן שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 10951 רמת גן, מיקוד 5211802

 • לאחר שנקבל ממך את כל המסמכים מלאים ותקינים, אנו נטפל בבקשתך תוך ארבעה ימי עסקים. 
 •  אם נמצא ליקויים או פרטים / מסמכים חסרים בבקשתך, אנו נודיע לך על כך במכתב המפרט את החוסרים הדרושים להשלמת התהליך.
 • יום העברת הטפסים אינו בא במניין הימים. כמו כן, אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו החודש.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • On-line, בכל עת בקלות ובמהירות באזור המידע האישי באתר.
 • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו: 2735*.
 • באמצעות פנייה לסוכן הביטוח שלך.
 • באמצעות בדיקת חשבון הבנק שלך.