​מדריכי בקשות ושינויים בתחום קרנות ההשתלמות יסייעו לך במידה ותרצה לשנות מסלול השקעה, להפקיד כעצמאי, לבקש הלוואה מקרן ההשתלמות ועוד.
המדריכים כוללים הנחיות והסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות On-line, על-מנת שתוכל להגיש את בקשתך בקלות וביעילות.

בקשת הלוואה מקרן ההשתלמות

כעמית בהראל קרן השתלמות, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה להלוואה מקרן ההשתלמות שלך. אם הנך עמית בקרן ההשתלמות קרן החיסכון לצבא הקבע, תוכל לקבל פרטים על האפשרות לקבל הלוואה כנגד הכספים הצבורים בקרן שלך באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של הראל בטלפון: 2735*.

button

המדריך לעצמאי המפקיד לקרן השתלמות

כעצמאי המתפרנס מעסק או ממשלח-יד, חשוב שתדאג לעתידך באמצעות חיסכון לטווח ארוך. הפקדה לקרן השתלמות גם תאפשר לך גם לחסוך לעתיד וגם תזכה אותך בהטבת מס משמעותית וייחודית, שכמוה אין באף תוכנית חיסכון אחרת. אם הנך עצמאי המעוניין להפקיד כספים לקרן השתלמות, המדריך הבא מיועד עבורך.

button

שינוי מסלול השקעה בקרן ההשתלמות

כעמית בקרן השתלמות של הראל, באפשרותך לשנות את מסלול ההשקעה שבחרת ואף לחלק את הסכום שבקרן למספר מסלולי השקעה שונים בכל עת, בהתאם להוראות הדין, ובכך לקבוע את רמת הסיכון המתאימה לך, בהתאם לצרכיך, לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לשינוי מסלול ההשקעה בקרן ההשתלמות שלך.

button

מינוי מוטבים בקרן ההשתלמות

כעמית באחת מקרנות ההשתלמות של הראל, הנך רשאי להגדיר מוטבים, אליהם יועברו כספי קרן ההשתלמות שצברת לאחר פטירתך, חלילה. מומלץ לבחון את הצורך בעדכון מוטבים בקרן ההשתלמות שלך אחת לתקופה, לאור שינויים אישיים ומשפחתיים כגון: נישואין, לידות, גירושין ועוד.

button

עדכון פרטים אישיים בקרן ההשתלמות

כעמית באחת מקרנות ההשתלמות של הראל, באפשרותך לעדכן את פרטיך האישיים בחשבונך בכל עת. מעבר לכך, עדכון פרטיך האישיים הכרחי, בין היתר, לטובת חישוב זכויותיך בקופה. במסגרת תהליך העדכון תתבקש למלא טופס עדכון פרטים אישיים ולצרף צילום תעודות זהות.

button

בקשה לייפוי כוח לבעל רישיון בקופת גמל ובקרן השתלמות

כעמית באחת מקופות הגמל או קרנות ההשתלמות של הראל, באפשרותך לייפות את כוחו של בעל רישיון לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות בחשבונך. ייפוי הכוח מתבצע באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ושליחתו אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך. הנך רשאי לבטל את ההרשאה לבעל הרישיון בכל עת, באמצעות הודעה אלינו. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לייפוי כוח לבעל רישיון בקופת גמל או בקרן השתלמות.

button

בקשה להרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת הפקדות עבור קרן השתלמות

כעמית עצמאי או כמעסיק המפקיד כספים עבור עובדיו בהראל קרן השתלמות או בקרן החיסכון לצבא הקבע , באפשרותך לבצע את ההפקדה החודשית בקרן ההשתלמות באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק שבבעלותך (הוראת קבע).

button