מידע על מינוי מוטבים בקרן השתלמות

כעמית באחת מקרנות ההשתלמות של הראל, הנך רשאי להגדיר מוטבים, אליהם יועברו כספי קרן ההשתלמות שצברת לאחר פטירתך, חלילה. מומלץ לבחון את הצורך בעדכון מוטבים בקרן ההשתלמות שלך אחת לתקופה, לאור שינויים אישיים ומשפחתיים כגון: נישואין, לידות, גירושין ועוד.