לאור המצב במשק והתפרצות נגיף הקורונה החדש, ביום 29 ליולי 2020 פורסם חוק התכנית לסיוע כלכלי אשר מדבר גם על משיכת כספים מקרנות השתלמות לא נזילות כהוראת שעה שתהיה בתוקף עד 6.7.2021.

 

אפשר למשוך כספים מקרנות השתלמות שאינן נזילות עד סכום כולל של 7,500 ש"ח בחודש ולמשך תקופת הוראת השעה בכפוף להוראות החוק ולחתימתך על הצהרות.

למשיכת כספי קרן ההשתלמות שלכם במהירות
לחצו כאן

אלה התנאים למשיכה:

  • אתם או בני/בנות זוגכם פוטרתם ממקום העבודה או יצאתם לחל"ת במהלך התקופה שבין 1 במרס 2020 עד ליום שבו הוגשה בקשת המשיכה. 
  • ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת שלכם ובן/בת זוגכם (בהתאם לסעיפים 2(1) ו-2(2) לפקודת מס הכנסה) מיום 1 במרס 2020 ועד לחודש שקדם למועד הגשת הבקשה פחת ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת שלכם בגין אותם חודשים בשנת 2019.

אם התנאים הללו רלוונטים עבורך, יש לך זכאות לבצע משיכת כספים בפטור.

אפשר למשוך כספים בפטור רק עד 7,500 ₪ בחודש גם אם יש לך כמה קרנות השתלמות לא נזילות.
במשיכת כספים שמקורם בכספי הפקדה שאינה מוטבת ינוכה מס רווחי הון בשיעור של 25%.
כל משיכה של סכום נוסף, שלא בהתאם להוראת השעה, תחויב במס הכנסה בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

חשוב לדעת

  • משיכת הכספים לא תפגע במועד הנזילות של החשבון ממנו נמשכו הכספים.
  • לאחר ביצוע המשיכה, הקרן לא תיחסם להפקדות חדשות ואין מניעה להמשיך ולהעביר הפקדות לחשבון ממנו נמשכו הכספים.

​להגשת הבקשה באמצעות האתר לחצו כאן. הדרך המומלצת, הקלה והנוחה ללא צורך בהדפסה ומילוי ידני של טפסים

להגשת הבקשה באמצעות הדפסה של טפסים, מילוי ידני ושליחה במייל או בפקס לחצו כאן

שימו לב, חשוב שיהיה לכם בהישג יד את המסמכים הבאים:

  • צילום ברור של תעודת הזהות העדכנית שלך
  • צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק על שמך

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באזור המידע האישי שלך באתר.