>

שינויים ועדכונים בקרנות ההשתלמות

בתאריך ה- 1.1.2016 בוצעו מספר שינויים ועדכונים בקרנות ההשתלמות של הראל. השינויים כללו:

 • מיזוג חברות מנהלות
 • שינויים במבחר ובשמות מסלולי ההשקעה
 • עדכון מדיניות ההשקעה בחלק מהמסלולים
 • ​מיזוג חברות מנהלות

  בתאריך 1.1.2016 חברת הראל עתידית קופות גמל בע"מ, המנהלת את קרן ההשתלמות הראל גילעד השתלמות, מוזגה לתוך חברת הראל גמל והשתלמות בע"מ, המנהלת את קרן ההשתלמות הראל השתלמות. המיזוג בוצע, בין השאר, לאור שינויים ברגולציה ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ולאישור משרד האוצר.
  בהתאם לכך, מסלולי ההשקעה של גילעד השתלמות מנוהלים כמסלולי השקעה תחת הראל השתלמות.


   

  שינויים במבחר ובשמות מסלולי ההשקעה

  בעקבות מיזוג החברות המנהלות, קרן ההשתלמות הראל השתלמות כוללת כיום עשרה מסלולי השקעה מתמחים ומסלול כללי.
  כבעבר, לעמית קיימת האפשרות לבחור באחד או יותר ממסלולי ההשקעה, בהתאם לצרכיו ולצפיותיו משוק ההון. ומעתה, מבחר מסלולי ההשקעה יהיה רחב יותר ויאפשר התאמה מדויקת יותר לעמית.
  בהתאם לכך, חלו שינויים בשמות מסלולי ההשקעה (ראה טבלת מסלולי ההשקעה המפורטת בהמשך).

   

  עדכון מדיניות ההשקעה בחלק מהמסלולים

  בעקבות המיזוג בוצע שינוי במדיניות ההשקעה במסלולים הבאים בלבד:

  • מסלול הראל גילעד השתלמות כללי השתנה להראל השתלמות אג"ח, עד 20% מניות
   מדיניות ההשקעה בפועל של המסלול לא השתנתה באופן מהותי.
   שינוי המדיניות בתקנון: שיעור המניות המקסימלי המותר להשקעה במסלול זה לא יעלה על 20%.
  • מסלול הראל גילעד השתלמות כללי 2 השתנה להראל השתלמות לטווח ארוך
   מדיניות ההשקעה של המסלול השתנתה כך שתהיה מותאמת לעמיתים בעלי אופק השקעה ארוך טווח ותיקבע על-ידי ועדת ההשקעות.
  • מסלול הראל גילעד השתלמות אג"ח השתנה להראל השתלמות אג"ח קונצרני
   מדיניות ההשקעה של המסלול השתנתה להתמחות באגרות חוב קונצרניות סחירות ולא סחירות, תוך פיזור הסיכון בין אגרות החוב הקונצרניות בארץ ובחו"ל.
  • מסלול הראל השתלמות ניבה השתנה להראל השתלמות מסלול חו"ל
   מדיניות ההשקעה של המסלול השתנתה כך שנכסי המסלול יושקעו בנכסים שהונפקו בחו"ל על-פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, אשר תקבע את אופן פיזור אפיקי ההשקעה ושווקי ההשקעה של הנכסים.

   

  איך השינויים משפיעים עליי?

  במידה והנך עמית באחת מקרנות ההשתלמות של הראל, עליך להכיר את השינויים ולדעת כי באפשרותך לבצע שינוי במסלול ההשקעה שלך ובקרן שלך (עדכון מסלולי ההשקעה), קרן ההשתלמות שלך תישאר בהראל.

  • בחלק המסלולים בוצע עדכון שם בלבד ללא שינוי באופן ההשקעה של המסלול.
   לדוגמה: אם הנך עמית בקרן ההשתלמות הראל השתלמות, והשתייכת למסלול ההשקעה הראל השתלמות שלדג (עד 10% מניות), החל מה- 1.1.2016 הנך עמית בקרן הראל השתלמות במסלול הראל השתלמות אג"ח, עד 10% מניות.
  • במידה וכספך מושקע באחד מארבעת המסלולים בהם מבוצע שינוי במדיניות ההשקעה (ראה טבלה), עליך לבדוק כי השינוי תואם את רצונותיך וציפיותיך משוק ההון. במידה ולא, תוכל לעבור למסלול אחר בו מדיניות ההשקעה מתאימה לך.
  • כבעבר, באפשרותך לבחור באחד או יותר ממסלולי ההשקעה הקיימים, בהתאם לצרכיך ולצפיותיך משוק ההון, ומעתה, מבחר מסלולי ההשקעה יהיה רחב יותר כך שניתן לבצע התאמה מדויקת יותר.

   

  שמות  מסלולי ההשקעה של הראל השתלמות

  שמות מסלולי ההשקעה החדשים בקרן ההשתלמות הראל השתלמות הינם:

  הראל קרן השתלמות
  קוד מסלול שם קודם שם חדש מיזוג חברות שינוי מדיניות השקעה
  154הראל השתלמות כלליהראל השתלמות
  מסלול כללי
   - -
  1485הראל השתלמות אג"חהראל השתלמות
  מסלול אג"ח ללא מניות
   - -
  764הראל השתלמות שלדג (עד 10% מניות)הראל השתלמות
  מסלול אג"ח
  עד 10% מניות
   - -
  416הראל גילעד
  השתלמות כללי
  הראל השתלמות
  מסלול אג"ח 
  עד 20% מניות
  VV
  566הראל גילעד
  השתלמות כללי 2
  הראל השתלמות
  מסלול לטווח ארוך
  VV
  1369הראל השתלמות שקליהראל השתלמות מסלול שקלי--
  8058הראל גילעד
  השתלמות אג"ח
  הראל השתלמות
  מסלול אג"ח קונצרני
  VV
  763הראל השתלמות
  נץ (מנייתי)
  הראל השתלמות
  מסלול מניות
  --
  1034הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות)הראל השתלמות מסלול חו"ל-V
  1523הראל גילעד
  השתלמות כהלכה
  הראל השתלמות
  מסלול הלכה
  V-

   

כלים נוספים