>

​כעמית באחת מקרנות ההשתלמות של הראל, הנך רשאי להגדיר מוטבים, אליהם יועברו כספי קרן ההשתלמות שצברת לאחר פטירתך, חלילה. באפשרותך להגדיר את אחוזי החלוקה בין המוטבים השונים ולעדכן את רשימת המוטבים בכל עת בהתאם לרצונותיך.

מומלץ לבחון את הצורך בעדכון מוטבים בקרן ההשתלמות שלך אחת לתקופה, לאור שינויים אישיים ומשפחתיים כגון: נישואין, לידות, גירושין ועוד.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לעדכון המוטבים בקרן ההשתלמות שלך.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

על-פי רוב, המוטבים נקבעים בעת פתיחת קרן ההשתלמות, אך באפשרותך להוסיף / להסיר מוטבים בכל עת.

במידה ולא תמנה מוטבים בקרן ההשתלמות שלך, בעת פטירתך, חלילה, יועברו כספי קרן ההשתלמות שצברת על-פי דין או על-פי צו קיום צוואה.

לפני הגשת הבקשה, אנא ודא כי ברשותך המסמכים הבאים:

  • טופס הודעה על עדכון מוטבים בקרן ההשתלמות. בטופס זה תתבקש למלא פרטים אודות כל מוטב: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, רמת קרבה וחלקו היחסי של כל מוטב בכספים.

  • מומלץ לציין מה יעלה בגורל חלקו של המוטב במידה וחלילה המוטב נפטר בעודך בחיים: האם חלקו יחולק בין שאר המוטבים הנותרים בחיים, או שחלקו ישולם ליורשיו.

  • צילום תעודת הזהות שלך (כולל ספח).

את טופס ההודעה עליך להעביר אלינו כמסמך מקור בצירוף צילום תעודת הזהות שלך, באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באמצעות הדואר, לכתובת: הראל גמל והשתלמות, אבא הלל 3, רמת גן, ת"ד 1951, מיקוד 5211802

באמצעות מסירה אישית למשרדי הראל, בכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, רמת גן

באפשרותך לצפות בתאריך מינוי המוטבים האחרון בדוח השנתי המפורט.