אדירה ארד היא פוליסת ביטוח דירה במסגרתה תוכל לבטח את מבנה הדירה ו/או את תכולת הדירה שלך בגין מקרים של: גניבה, פריצה, שריפה, נזקי מים, פגעי טבע ורעידת אדמה.

הפוליסה מאפשרת לך גמישות בהתאמת הכיסוי הביטוחי וכוללת גם שירות טיפול בנזקי מים ונוזלים אחרים.

  • כיסוי מקיף למבנה הדירה
  • כיסוי מקיף לתכולת הדירה
  • כיסוי לנזקי צנרת
  • ביטוח אחריות כלפי צד ג'

כלים נוספים

רוצים לישון בשקט? עם ביטוח דירה זה אפשרי!

למידע נוסף