>

​אדירה זהב​

פוליסת ביטוח מורחבת לדירה ולתכולה 
(לא סתם קראנו לה "זהב") 
המעניקה כיסוי גם לדברים יקרים לכיס וללב
בהתאם למפורט בתנאי הפוליסה.
מדובר על פוליסת ביטוח המעניקה הגנה מורחבת,
לדירה ותכולתה ולתכשיטים
גם אם הם נמצאים מחוץ לדירה​.
  


​למה דווקא הראל?​

 
ביטוח כל הסיכונים למבנה
ו/או לתכולת הדירה
ביטוח ​ כל הסיכונים למבנה
ו/או לתכולת הדירה
 
הבית מוצף ולא באהבה?
שירות תיקון נזקי צנרת ע"י שרברב שלך או שרברב הסדר מטעם הראל 
הבית מוצף ולא באהבה?
שירות תיקון נזקי צנרת ע"י שרברב שלך או שרברב הסדר מטעם הראל 
 
עד 4 מיליון ₪ 
ביטוח אחריות צד ג'​​​​​
עד 4 מיליון ₪ 
ביטוח אחריות צד ג'​​​​​​​​​

​​​עיקרי הפוליסה

 

להצטרפות פנה לסוכן הביטוח שלך או לשירות הלקוחות של הראל​​​​​
​​

אין באמור במסמך ז​ה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסה לביטוח דירה עבורך. פוליסת דירה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה וכן תנאים וחריגים ספציפיים  אשר חלים על כל פרק בנפרד. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסת הביטוח.​​​​​​​​​​​