אדירה זהב היא פוליסת ביטוח דירה ותכולה, המעניקה הגנה רחבה למבנה ו/או לתכולת הדירה שלך בגין כל הסיכונים, לרבות סיכוני רעידת אדמה, ובכלל זה כוללת כיסוי לתכשיטים ולדברי ערך, גם כאשר הם נמצאים מחוץ לדירה.
בנוסף, הפוליסה מאפשרת לך ליהנות משירותים נלווים, כגון: תיקוני צנרת ותיקון נזקי איטום.

 • ביטוח כל הסיכונים למבנה הדירה
 • ביטוח כל הסיכונים לתכולת הדירה
 • כיסוי לנזקי צנרת, באמצעות שרברב מטעמך ("כל שרברב") או שרברב שבהסדר, מטעם הראל

 • כיסוי לדברי ערך מחוץ לדירה
 • ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק הבית
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  הפוליסה מיועדת לבעלי דירות בבתים משותפים, לבעלי בתים פרטיים ולשוכרי דירות או בתים פרטיים, המעוניינים בכיסוי רחב למבנה ולתכולת הדירה על בסיס כל הסיכונים, וכן בכיסויים נוספים לדירה.
  באפשרותך לבחור לבטח את תכולת הדירה בלבד או את תכולת הדירה יחד עם מבנה הדירה, בהתאם לצרכיך ובכפוף לתנאים המלאים הכתובים בפוליסה. 

  עיקרי הפוליסה

  • ביטוח כל הסיכונים למבנה הדירה - כולל מרפסות ומבני עזר השייכים לדירה, על פי המפורט בתנאי הפוליסה
  • ביטוח כל הסיכונים לתכולת הדירה (פרק חובה) - כולל ריהוט, תכשיטים וחפצים אישיים

  בנוסף, ניתן להרחיב את הפוליסה ולכלול:

  • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - למקרים בהם תחויב לשלם פיצוי כספי בגין נזק לגוף או לרכוש שייגרם לצד שלישי בדירתך (לדוגמה: אורח שהחליק בדירתך ושבר את רגלו)
  • ביטוח חבות מעבידים - למקרים בהם תחויב לשלם פיצוי כספי בגין נזק גופני או מחלה שאירעו לעובדי משק ביתך בזמן שהועסקו על-ידך
  • ביטוח נזקי טרור - למבנה ו/או לתכולה
  • ביטוח מתקן לייצור חשמל מאנרגיית השמש (מערכת פוטו-וולטאית) - המותקן על גג המבנה
  • כיסוי לחלק מהתכולה בהימצאה בכספת בבנק - מתייחס בעיקר לדברי ערך
  • כיסוי לנזקי מים כתוצאה מאיטום לקוי בחדר הרחצה ו/או במטבח (בפוליסה בה נבחר כיסוי לנזקי צנרת באמצעות שרברב שבהסדר)
  • ביטוח לנזקים שנגרמו לדודי חשמל, לדודי שמש ולקולטים
  • תוספת פיצוי לגבי אירוע רעידת אדמה עד פי ארבע מסכום ביטוח המבנה, אשר תינתן כאשר הנזק הינו לפחות 70% מערך המבנה או שהתקבל צו הריסה
  • כיסוי להוצאות בגין שכר דירה או אובדן הכנסות משכר דירה מעבר לתקופה נוספת מעבר ל-12 החודשים שמתירה הפוליסה

  ​איך מצטרפים ?

  באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לפיו ייקבעו תנאי קבלתך לביטוח.
  אם אין לך סוכן ביטוח, פנה לשירות הלקוחות של הראל ואנו נפנה אותך לסוכן ביטוח


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים

טסים לחו"ל בקרוב? ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל

לרכישה