​​

אם רכבך נפגע מרכב המבוטח בהראל וטרם תוקן, באפשרותך להצטרף למסלול הסדר לצד ג', המציע טיפול מהיר ויעיל לתיקון רכבך באחד ממוסכי ההסדר של הראל, ומעניק לך שקט נפשי וחיסכון בזמן ובכסף.
באפשרותך לבדוק האם הרכב הפוגע מבוטח בהראל ולקבל הצעה להצטרפות למסלול הסדר לצג ג' באמצעות המערכת לבדיקת כיסוי ביטוחי.

אם כבר תיקנת את רכבך או שאינך מעוניין בהצטרפות למסלול ההסדר לצד ג', באפשרותך להגיש תביעה לצורך דרישת פיצוי עבור הנזק שנגרם לך באמצעות המערכת להגשת תביעת צד ג'.
לחלופין, באפשרותך להגיש את תביעתך באמצעות סוכן הביטוח שלך, או באופן עצמאי באמצעות כל אחת מדרכי ההתקשרות עמנו.

בטרם הגשת התביעה, יש לעיין במדריך הבא ולהצטייד במסמכים הנדרשים.

להגשת תביעת צד ג' on-line
מתחילים כאן >

יש לוודא שמצויים ברשותך המסמכים הבאים:

 • מכתב דרישה – רק בתביעות שלא מוגשות באופן דיגיטלי. המכתב יכלול את סכום הדרישה שלך עבור הפיצוי, את פרטי הרישוי של רכבך ושל הרכב הפוגע (המבוטח) ומספר התביעה, אם הוא ברשותך
 • טופס הודעה מחברת הביטוח שלך, או טופס ההודעה המצורף אם אין ברשותך ביטוח צד ג' – רק בתביעות שלא מוגשות באופן דיגיטלי
 • חוות דעת של שמאי
 • חשבוניות תיקון
 • קבלות - אם הנך זכאי להחזר מע"מ עליך להמציא אישור משלטונות המע"מ או מרואה החשבון שלך בנוגע לגובה הקיזוז
 • אישור אי-הגשת תביעה מחברת הביטוח שלך, או לחלופין, תצהיר בדבר היעדר ביטוח
 • תמונות נזק (רצוי להעביר תמונות צבעוניות ובקבצים בודדים)
 • צילום רישיון רכב
 • דוח עבר ביטוחי בשלוש השנים האחרונות
 • אישור משטרה (במידה שיש)
 • טופס העברה בנקאית בצירוף צילום המחאה

לתשומת לבך,
בשלב זה מערכת הגשת תביעות צד ג' לא מאפשרת להגיש תביעות שכבר הוגשו לבית המשפט, או תביעות העולות על סכום של 500,000 ₪.

המסלול מיועד לבעלי רכבים שנפגעו מרכב המבוטח בהראל ורכבם טרם תוקן.

 • לבדיקה האם הרכב שפגע בך מבוטח בהראל ולקבלת הצעה להצטרפות למסלול הסדר לצג ג', יש להיכנס למערכת לבדיקת כיסוי ביטוחי.
 • הצטרפות למסלול זה מעניקה לך יתרונות רבים:

  •  באפשרותך לבחור את המוסך בו יטופל רכבך מרשימת המוסכים שבהסדר ולקבל שירות מקצועי, מהיר ואמין
  • ללא תשלום מצדך למוסך ולשמאי הרכב
  • ללא רישום בהיסטוריית התביעות שלך ושמירה על גובה הפרמיה שלך
  • אחריות של הראל על התיקון שבוצע במוסך למשך שנה
  • רכב חלופי לכל ימי התיקון, במוסכים נבחרים

  להצטרפות למסלול ניתן לפנות אלינו בטלפון:
  03-9208119
  לתשומת לבך,
  ההצטרפות למסלול מותנית בקבלת אישור מוקדם מחברת הראל ואינה מאושרת אוטומטית.

כדי שנוכל לטפל בתביעתך במהירות וביעילות, אנו ממליצים לך להגיש את תביעתך באמצעות המערכת הדיגיטלית להגשת תביעת צד ג'.

לחלופין, באפשרותך להגיש את התביעה, בצירוף המסמכים הרלוונטיים, בכל אחת מהדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך.

בדואר, לכתובת: רח' המרץ 11, פתח-תקוה, לידי הראל ביטוח ופיננסים, מחלקת תביעות רכב

בפקס, למספר: 03-7348109

בדואר אלקטרוני, לכתובת: fax8109@harel-ins.co.il

​לאחר בחינת כלל הנסיבות, אנו נבחן את זכאותך לפיצוי בכפוף לתנאי הפוליסה והגדרותיה. אם זכאותך תאושר, הפיצוי יועבר אליך באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שלך.
אם אינך זכאי לפיצוי על פי תנאי הפוליסה, תישלח אליך הודעה המפרטת את הסיבות לכך.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

 • אתר האינטרנט של הראל - מערכת סטטוס תביעה צד ג'
 • סוכן הביטוח שלך
 • מוקד תביעות ביטוח רכב של הראל, בטלפון 03-9294000.
  שעות פעילות המוקד - ימים א', ב', ד, ה', בין השעות 10:00-16:00, יום ג', בין השעות 10:00-14:00