כתב שירות זה מעניק לך את השירותים הבאים:

שירותי גרירה

שירותי דרך

תיקוני דרך קלים

חילוץ לרכב

השירות ניתן בכפוף לתנאי כתב השירות ולמצוין במפרט הפוליסה

לצפייה בתנאי הפוליסה שברשותכם לחצו כאן

במידה ורכשתם גם שירותי דרך מורחבים, אתם זכאים לשירותים הבאים בנוסף לאלו שצויינו מעלה:

החלפת גלגל

פריצה לרכב

אספקת דלק

במידה ורכשתם גם הרחבה לשירות במקרה תאונת דרכים , אתם זכאים לשירותים הבאים בנוסף לאלו שצויינו מעלה:

הגעת נציג

הסעת המבוטח ממקום התאונה

אחסנת הרכב, שמירתו וגרירתו

**כל השירותים הניתנים לרכב המבוטח, יינתנו בהתאם לתנאי ההרחבה לשרות מורחב ובהתאם לתנאי כתב השרות "שרותי דרך וגרירה".

​פנה לספק השירות המוגדר בפוליסה שלך:

שגריר - מוקד שירות ארצי, הזמין עבורך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור), בטלפון: 03-5578888 או 8888*.


דרכים - עומדות לפניך 2 אפשרויות לפתיחת קריאה: 

On-line, לפתיחת קריאת שירות ניתן ללחוץ כאן 

מוקד שירות ארצי, הזמין עבורך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור), בטלפון: 2008* או 03-5761205.