​הראל סוויץ'
ביטוח מקיף וחובה לרכב לפי ​קילומטראז'

הראל סוויץ' היא פוליסה בה התשלום החודשי נקבע
בהתאם למספר הקילומטרים שנסע הרכב:
אם נוסעים מעט, משלמים מעט.
לקבלת הצעת מחיר ​


למה דווקא הראל?​

 
חוסכים כסף התשלום הוא לפי הקילומטרים
שנוסעים בכל חודש
נוסעים פחות משלמים פחות​
 
חוסכים דאגות הביט​וח כולל רכיב חכם שמותקן ברכב שמאפשר במקרה חירום ליווי טלפוני צמוד של נציג שירות
 
ויש גם אפליקציה!שולטים בחיוב החודשי, מוסיפים נהגים, מנהלים את הפוליסה ומקבלים שירותי דרך​

עיקרי הפוליסה​

 


​​​​
ההצטרפות לביטוח רכב סוויץ כפופה להתקנת ​רכיב ברכב והורדת אפליקציה (יישומון).​

אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסת ביטוח מקיף עבורך. פוליסת סוויץ כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסת הביטוח.​​​​