​​​​​​​פוליסת ביטוח מקיף למשאית מעניקה לך כיסוי לנזק או לאובדן גמור שייגרם למשאיתך, וכן כיסוי עבור אחריותך בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש במשאית, כולל הוצאות משפט.​​

  • כיסוי למקרי נזק או אובדן גמור כתוצאה מאש, שיטפון, סערה, התנגשות, התהפכות, גניבה​

  • כיסוי מפני נזקים שנגרמו לרכב בזדון, שלא על-ידי המבוטח
  • כיסוי לנזקים שנגרמו לרכוש של צד שלישי, כולל הוצאות משפט

​לפרטים ולהצטרפות פנה לסוכן הביטוח שלך או לשירות הלקוחות של הראל: 2735*.

כלים נוספים