פוליסת ביטוח מקיף למשאית מעניקה לך כיסוי לנזק או לאובדן גמור שייגרם למשאיתך, וכן כיסוי עבור אחריותך בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש במשאית.

כיסוי לנזקים שייגרמו לרכוש של צד שלישי, כולל הוצאות משפט​​

  • כיסוי למקרי נזק או אובדן גמור כתוצאה מאש, שיטפון, סערה, התנגשות, התהפכות, גניבה​

  • כיסוי מפני נזקים שנגרמו לרכב בזדון, שלא על-ידי המבוטח
  • כיסוי לנזקים שנגרמו לרכוש של צד שלישי, כולל הוצאות משפט

כלים נוספים