פוליסת ביטוח לאופנוע (רכב דו גלגלי) מיועדת לבעלי רכב דו-גלגלי או לנוהגים בכלי רכב דו-גלגלי, וכוללת את הכיסויים כמפורט להלן:​

  • ביטוח חובה לכיסוי נזקי גוף
  • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש כתוצאה משימוש ברכב

כלים נוספים