​​​פוליסת ביטוח צד ג' לאופנוע (רכב דו-גלגלי) מיועדת לבעלי רכב דו-גלגלי או לנוהגים ברכב דו-גלגלי. הפוליסה כוללת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, במקרים הבאים:

  • נזקים לרכב של צד שלישי
  • נזקים לרכוש של צד שלישי

​להצטרפות פנה לסוכן הביטוח שלך או למוקד ביטוח הרכב של הראל: 2010*.

כלים נוספים