פוליסת ביטוח צד ג' לאופנוע (רכב דו-גלגלי) מיועדת לבעלי רכב דו-גלגלי או לנוהגים ברכב דו-גלגלי. הפוליסה כוללת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, במקרים הבאים:

 • נזקים לרכב של צד שלישי
 • נזקים לרכוש של צד שלישי
 • למי מיועדת הפוליסה?

  הפוליסה מיועדת לבעלי רכב דו-גלגלי ולנוהגים ברכב דו גלגלי, הנמצא בבעלותם הפרטית בלבד.

  עיקרי הכיסויים

  הפוליסה כוללת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש כתוצאה משימוש באופנוע. הפוליסה מעניקה כיסוי בגין אחריותך במקרים בהם נגרם נזק לרכב או לרכוש של מישהו אחר כתוצאה משימוש באופנוע.

  ניתן לחדש פוליסה קיימת.

  איך מצטרפים?

  אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך, שיסייע לך לבחור את פוליסת הביטוח המתאימה ביותר לצרכיך האישיים.
  כמו כן, באפשרותך לפנות ישירות למוקד ביטוח הרכב של הראל, בטלפון: 2010*.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים

רוצים לישון בשקט? עם ביטוח דירה זה אפשרי!

למידע נוסף