אם החלפת את רכבך, באפשרותך להגיש בקשה לעדכון פרטי הרכב שלך באמצעות פנייה לסוכן הביטוח שלך.
פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לצורך עדכון פרטי הרכב בפוליסת הביטוח שלך.​

ביטוח רכב חכם הוא ביטוח שמתאים את עצמו אליך ולא ההיפך.
לקבלת הצעה

​בעת החלפת רכב, באחריותך לעדכן את פוליסת ביטוח הרכב שברשותך.
במקרה של ביטוח חובה, עליך להחליף גם את תעודת החובה. במקרה מסוג זה, תתבקש להחזיר את תעודת הביטוח הישנה לסוכן הראל.

לצורך הגשת בקשת עדכון פוליסת ביטוח רכב אנא פנה לסוכן הביטוח שלך.
בפנייתך אנא ציין את הפרטים הבאים:

  • פרטיך האישיים
  • סוג הביטוח ומספר הפוליסה
  • המועד ממנו הינך מבקש להחליף את רכבך
  • פרטי הרכב החדש

​אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך באמצעות דואר ישראל.
לידיעתך, יתכן ותתבקש להתקין אמצעי מיגון שונים מאלה של רכבך הנוכחי.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות סוכן הביטוח שלך.