>

ביטוח למקרה​ מוות מתאונה ​​​

תאונות עלולות לקרות לא עלינו באופן פתאומי
​ולהביא למוות.
מה שניתן לעש​ות הוא לרכוש פיצוי סכום חד פעמי
ליקרים לליבך​


לקבלת הצעת מחיר ​

​ל​מה מוות מתאונה ולמה בהראל?​

 
סכום הביטוח אינו תלוי בסכומים אחרים סכום הביטוח אינו תלוי
בסכומים אחרים
 
סכום הביטוח צמוד למדד ושומר על ערכו
סכום הביטוח צמוד למדד
ושומר על ערכו
  
ביטח​ון כלכלי באמצעות
סכום ביטוח חד-פעמי
שישולם במקרה של מוות כתוצאה מתאונה
ביטח​ון כלכלי באמצעות
סכום ביטוח חד-פעמי
שישולם במקרה של מוות
כתוצאה מתאונה​​​​​​​​​​​​​​​

​עיקרי ה​פוליסה

 


מסמכים וטפסים​

 

הפרטים וה​תנאים המלאים של תכנית ביטוח למקרה מוות ​מתאונה הנם כמפורט בתנאי הפוליסה. בכ​ל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.​​​​​​​​​​​