לנו בחברת הראל יש את הכלים להבטיח את עתידך ועתיד משפחתך באמצעות מבחר פוליסות וכיסויים למקרה מוות, למקרה נכות ומחלה. פוליסות אלו מבטיחות כי במקרה של פטירה או נכות, יועבר אליך או ליקיריך הרשומים כמוטבים בפוליסה שלך סכום ביטוח בגובה שקבעת בעת רכישת הפוליסה. 

סכום הביטוח יעניק לך ולמשפחתך ביטחון כלכלי מעבר לכיסויים הניתנים במסגרת החיסכון הפנסיוני או ביטוח המנהלים שברשותך.

בנוסף, באפשרותך לרכוש כיסויים נוספים והרחבות על מנת להתאים את אופי הכיסוי לצרכיך וליכולותיך.

ביטוח למקרה מוות

ביטוח למקרה מוות - הכנסה למשפחה

​הכנסה למשפחה הינה פוליסת ביטוח חיים. במקרה פטירה ישולם למוטבים תשלום חודשי קבוע לתקופה מוגדרת כפי שאלו נקבעו במועד ההצטרפות.
  • סכום הביטוח אינו תלוי בסכומים אחרים המגיעים למוטביך

  • סכום הביטוח צמוד למדד עד קרות מקרה הביטוח ולאחר מכן יתעדכנו התשלומים החודשיים על פי תוצאות ההשקעה בהתאם לאמור בפוליסה.​​

ביטוח למקרה מוות - הכנסה למשפחה
תוכניות נוספות

ביטוח מגן למקרה מוות

מוצרי ביטוח למקרה מוות מעניקים לך הגנה ביטוחית בסכום ביטוח התואם את צרכיך ויכולותיך. במקרה פטירה מכל סיבה, סכום הביטוח המועבר ליקיריך הרשומים כמוטבים בפוליסה שלך יעניק להם ביטחון כלכלי ביום שאחרי,
  • סכום הביטוח אינו תלוי בסכומים אחרים המגיעים למוטביך
  • סכום הביטוח צמוד למדד ושומר על ערכו
ביטוח מגן למקרה מוות

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף