​​​​​​​​​​​פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות (ביטוח ריסק) של הראל מאפשרת לך להגן על ביטחונם הכלכלי של בני משפחתך במקרה של מוות, באמצעות סכום ביטוח שיועבר ליורשים או למוטבים שלך במקרה מוות, בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותך. כל זאת ללא תלות בסכומים אחרים המגיעים לך או ליורשיך מפוליסות ביטוח אחרות, ובדמי ביטוח חודשיים נוחים ומשתלמים עבורך.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להצטרפות לפוליסת ביטוח חיים.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

פוליסת ביטוח חיים מיועדת לכל מי שמעוניין לקבל הגנה עבורו או עבור משפחתו במקרה של פטירה מסיבה כלשהי. פוליסות אלו מעניקות לך או ליורשיך החוקיים פיצוי כספי חד-פעמי או גמלה חודשית.
באפשרותך לבחור פוליסה מתוך מבחר פוליסות ביטוח החיים המוצעות על-ידינ​ו, ולהתאים אותה לצרכיך וליכולותיך.


אנו מציעים מגוון רחב של פוליסות ביטוח חיים, שיעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי והגנה רחבה.

באפשרותך לפנות לסוכן הביטוח שלך על-מנת שיסייע לך להתאים את הפוליסה לצרכיך וילווה אותך לאורך תהליך ההצטרפות.

להתייעצות ולקבלת הסבר נוסף על פוליסות ביטוח החיים של הראל וההצטרפות אליהן, הנך מוזמן לפנות אלינו בטלפון הראל 2735*. 

לכל פוליסות ביטוח חיים 


במסגרת תהליך ההצטרפות תתבקש למלא טופס הצט​רפות לביטוח חיים, כולל הצהרת בריאות שתקבע את תנאי קבלתך לפוליסה, ולשלוח אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך.


לאחר קבלת הטפסים במשרדינו, אנו נבדוק אם מילאת אותם באופן מלא ותקין.
אם כן, תופק ותישלח לך פוליסה עם דף פרטי הביטוח והעתקים של הטפסים שמילאת.
אם לא מילאת את הטפסים כנדרש, ניצור עמך קשר באמצעות סוכן הביטוח שלך לצורך השלמת התהליך.

לתשומת לבך, במידה ובחרת לשלם את דמי הביטוח באמצעות המחאות:

  • המחאה שתתקבל ביום עסקים עד השעה 12 בצהריים - תקבל את יום הערך שבו התקבלה.
  • המחאה שתתקבל בחברה לאחר השעה 12 בצהריים או ביום שאינו יום עסקים - תקבל את יום הערך של יום העסקים הסמוך ליום שבו התקבלה. ​

להצטרפות לביטוח חיים באמצעות סוכן

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את התווים הנראים בתמונה