כמוטב או כיורש של מבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים בהראל, באפשרותך להגיש תביעה במקרה של מוות המבוטח.

העמדנו לרשותך מדריכים שיסייעו לך להגיש תביעה בקלות וביעילות.

הגשת בקשה לפיצוי כספי במקרה של פטירת מבוטח

פוליסות ביטוח חיים (ריסק) מעניקות פיצוי כספי חד-פעמי במקרה מות המבוטח, ליורשים או למוטבים שנקבעו בפוליסה, בהתאם לסכום שנרכש בפוליסה. במדריך זה מפורטות הפעולות הנדרשות מהיורשים ו/או המוטבים להגשת בקשה לפיצוי כספי במקרה של מות המבוטח.

button

משיכת כספים מחשבון עם יתרה נמוכה של מבוטח שנפטר

בהתאם להוראות משרד האוצר, יורשי מבוטח שנפטר ולא הותיר אחריו שאירים ולא מינה מוטבים לחשבונו, יוכלו למשוך את הכספים שנותרו בחשבונו, ללא הצגת צו ירושה או צו קיום צוואה (על-פי הוראות חוזר גופים מוסדיים (2017-9-8) לעניין משיכת כספים מחשבון של עמית /מבוטח שנפטר עם יתרה נמוכה). משיכת הכספים אפשרית במקרים מסוימים בלבד, לכן מומלץ לקרוא מדריך זה לפני הגשת הבקשה.

button

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה