ביטוח למקרה​ של​ נכות מתאונה ​​​

​תאונות עלולות לקרות לא עלינו באופן פתאומי
ולהביא לנכות.​
מה שניתן לע​שות הוא לרכוש פיצוי סכום חד פעמי
ליקרים לליבך.

לקבלת הצעת מחיר ​​​
​​

​ל​מה נכות מתאונה ולמה בהראל?​


סכום הביטוח אינו תלוי בסכומים אחרים סכום הביטוח אינו תלוי
בסכומים אחרים
 
סכום הביטוח צמוד למדד ושומר על ערכו
סכום הביטוח צמוד למדד
ושומר על ערכו

ביטח​ון כלכלי באמצעות
סכום ביטוח חד-פעמי
שישולם במקרה של נכות כתוצאה מתאונה
ביטח​ון כלכלי באמצעות
סכום ביטוח חד-פעמי
שישולם במקרה של נכות
כתוצאה מתאונה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

עיקרי ה​פוליסה

 
​​

מסמכים וטפסים​

 

הפרטים והתנאים ה​מלאים של תכנית ביטוח למקרה נכות מתאונה הנם כמפורט בתנאי הפוליסה. בכ​ל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.​​​​​​​​​​