ביטוח חיים​
הכנסה למשפחה​​

ביטוח המאפשר לכם לספק לבני משפחתכם
הכנסה חודשית בסכום ק​בוע
​בהתאם לתנאי התכנית
לקבלת הצעת מחיר ​


​למה דווקא הראל?

 
הכנסה חודשית
קבועה למוטבים
הכנסה חודשית
קבועה למוטבים
 
הטבות ייחודיות
לרוכשים פוליסה זוגית
הטבות ייחודיות
לרוכשים פוליסה זוגית
 
סכום הביטוח צמוד למדד
ולאחר התשלום הראשון
לתוצאות ההשקעה
סכום הביטוח צמוד למדד
ולאחר התשלום הראשון
לתוצאות ההשקעה
 
80 שנות ניסיון
וחוסן פיננסי
80 שנות ניסיון
וחוסן פיננסי​​​​​​​​​​​​​​​​

​עיקרי הפוליסה

 
​איך מצט​רפים?​

הפרטי​ם והתנאים המלאים של תכנית הכנסה למשפחה הנם כמפורט בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפו​ליסה.​​​​​​​​​​​