הכנסה למשפחה הינה פוליסת ביטוח חיים. במקרה פטירה ישולם למוטבים תשלום חודשי קבוע לתקופה מוגדרת כפי שאלו נקבעו במועד ההצטרפות. 

פוליסת הכנסה למשפחה מציעה הגנה ביטוחית לכיסוי ההוצאות השוטפות של התא המשפחתי במקרה פטירה חס וחלילה.  הפיצוי החודשי יועבר למוטבים שנקבעו על ידך בפוליסה ויעניק להם הכנסה חודשית לתקופה מוגדרת.

 • סכום הביטוח אינו תלוי בסכומים אחרים המגיעים למוטביך

 • סכום הביטוח צמוד למדד עד קרות מקרה הביטוח ולאחר מכן יתעדכנו התשלומים החודשיים על פי תוצאות ההשקעה בהתאם לאמור בפוליסה.​​

 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת ביטוח חיים – הכנסה למשפחה, מיועדת למעוניינים לספק לבני משפחתם הכנסה חודשית בסכום קבוע לתקופה מוגדרת כפי שאלו נקבעו במועד ההצטרפות.

  עיקרי הפוליסה

  • סכום הפיצוי החודשי אינו תלוי בסכומים אחרים המגיעים למוטביך מפוליסות ביטוח אחרות
  • סכום הפיצוי החודשי צמוד למדד ושומר על ערכו עד מועד תחילת תשלום הפיצוי החודשי הראשון, ולאחר מכן הסכום ישולם למוטביך על פי תוצאות ההשקעה לפי האמור בפוליסה
  • תקופת הביטוח הינה בהתאם לתקופה שהוגדרה בהצטרפות ועד גיל 75

  תנאי הצטרפות

  • ניתן להצטרף לתוכנית הכנסה למשפחה מגיל 21 ועד 65

  • כיסוי זה ניתן לרכישה כפוליסה עצמאית או ככיסוי נוסף בפוליסת ביטוח חיים

  • התקופה המוגדרת שניתן לקבוע הנה 10 שנים לכל הפחות

  איך מצטרפים?

  ​​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות, שתקבע את תנאי קבלתך לפוליסה. אם אין לך סוכן אישי, פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2735* על-מנת שנוכל להפנות אותך לסוכן.​


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

   

   

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף