>

ביטוח למקרה​ פטירה​​​​

להגן על היקרים ללבך עם ביטוח חיים, שיעניק
,להם רשת ביטחון כלכלית בתשלום חודשי 
ולך - גמישות בבחירת סכום ותקופת הפיצ​וי החודשי

לקבלת הצ​עת מחיר


​​

​למה דווקא הראל?

 
תשלום חודשי למוטבים וגמישות בבחירת סכום ותקופת הפיצויתשלום חודשי למוטבים
וגמישות בבחירת סכום ותקופת הפיצוי
 
הטבות ייחודיות
לרוכשים פוליסה
זוגיתהטבות ייחודיות
לרוכשים פוליסה זוגית
 
סכום הביטוח צמוד למדד
המחירים לצרכן ושומר על ערכו
סכום הביטוח צמוד למדד
המחירים לצרכן ושומר על ערכו
 
80 שנות ניסיון
וחוסן פיננסי
80 שנות ניסיון
וחוסן פיננסי​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

עיקרי הפוליסה

 
​מסמכים וטפסים​

 

בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, להנחיות החיתום של החברה ולמפורט בדף פרטי הביטוח.​​​​​​​​​​​​ במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין תנאי הפוליסה וחריגיה, ייגברו תנאי הפוליסה.​