>

ביטוח למקרה​ פטירה​​​​

אי אפשר לדעת מה צופן העתיד אבל אפשר לרכוש
ביטוח מגן שיעניק רשת ביטחון כלכלית
ליקרים לליבך

לקבלת הצ​עת מחיר

למה דווקא הראל?

 
סכום הביטוח אינו תלוי בסכומים אחרים המגיעים למוטביך סכום הביטוח אינו תלוי
בסכו​מים אחרים המגיעים למוטביך
 
הטבות ייחודיות
לרוכשים פוליסה
זוגיתהטבות ייחודיות
לרוכשים פוליסה זוגית
 
סכום הביטוח צמוד למדד
ושומר על ערכו
סכום הביטוח צמוד למדד
ושומר על ערכו
 
80 שנות ניסיון
וחוסן פיננסי
80 שנות ניסיון
וחוסן פיננסי​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

עיקרי הפוליסה

 ​מסמכים וטפסים​

 

הפרטים והתנאים המלאים של תכנית מגן 1 הנם כמפורט בתנאי הפוליסה. בכ​ל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.​​​​​​​​​​