​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח אובדן כושר העבודה בהראל, באפשרותך להגיש תביעה בגין אובדן כושר עבודה במגוון דרכים: באמצעות סוכן הביטוח שלך, מוקד התביעות של הראל ומערכת הגשת תביעה on-line. העמדנו לרשותך מספר מדריכים שיאפשרו לך לממש את זכויותיך בקלות וביעילות.

בקשה לפיצוי כספי במקרה של אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק לך פיצוי כספי כתחליף למשכורת בגובה שהוגדר במועד רכישת הביטוח, במקרה בו, כתוצאה מאירוע בלתי צפוי, תאבד את היכולת להמשיך ולעסוק במקצועך כרגיל ו/או לשוב למעגל העבודה. במסגרת תהליך הבקשה לפיצוי, כמוגדר בפוליסה שברשותך ובהתאם לתנאים הקבועים בה, תתבקש למלא טופס בקשה ולהציג מסמכים נוספים.

button

בקשה לפיצוי כספי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים ו/או אובדן כושר העבודה של הראל, המשלבות כיסוי למקרה של נכות מוחלטת ותמידית, באפשרותך לדאוג ליקיריך באמצעות פיצוי כספי חודשי, במקרים שאינך יכול להמשיך לעבוד ולהתפרנס ממקצועך כרגיל או לשוב למעגל העבודה עקב נכות. במסגרת תהליך הבקשה לפיצוי, כמוגדר בפוליסה שברשותך ובהתאם לתנאים הקבועים בה, תתבקש למלא טופס בקשה ולהציג מסמכים נוספים.

button

מבוטח בביטוח קבוצתי של הראל?

באפשרותך להיכנס לאזור הייעודי של הארגון שלך באתר, לעיין בפרטי הפוליסה, לקבל מידע על אופן הצטרפות, להגיש תביעה, לערוך שינויים ועוד.

חפש את שם הארגון שלך כאן, הכנס את פרטי ההזדהות שקיבלת מהארגון שלך ותוכל לקבל מידע אודות פוליסת הביטוח הקבוצתי של הארגון.

לביטוחים קבוצתיים