מדריכי בקשות ושינויים בתחום ביטוח אובדן כושר עבודה יסייעו לך במידה ותרצה לעדכן פרטים אישיים, לעדכן מקצוע או תחביב, לשנות את היקף הכיסויים בפוליסה ועוד.

המדריכים כוללים הנחיות, הסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות on-line, על-מנת שתוכל להגיש את בקשתך בקלות וביעילות.