מדריכי בקשות ושינויים בתחום ביטוח אובדן כושר עבודה יסייעו לך במידה ותרצה לעדכן פרטים אישיים, לעדכן מקצוע או תחביב, לשנות את היקף הכיסויים בפוליסה ועוד.

המדריכים כוללים הנחיות, הסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות on-line, על-מנת שתוכל להגיש את בקשתך בקלות וביעילות.

הוספה / הגדלת כיסויים בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

באפשרותך להגדיל או להוסיף כיסויים ביטוחיים בפוליסה שברשותך. העמדנו לרשותך מדריך הכולל הוראות מפורטות למילוי הטופס ולהשלמת התהליך. אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך על מנת שילווה אותך בתהליך ויסייע לך בהגשת הטופס.

button

הקטנת כיסויים בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה, באפשרותך להקטין את גובה הכיסוי הביטוחי במסגרת הפוליסה שברשותך. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להקטנת כיסויים בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה.

button

בקשה לביטול כיסוי או פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

במקרים בהם הנך מעוניין לבטל את פוליסת הביטוח או הכיסוי לאובדן כושר עבודה שברשותך, באפשרותך להגיש בקשה לביטול פוליסת הביטוח באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לביטול הפוליסה או הכיסוי לאובדן כושר עבודה.

button

מינוי סוכן חדש בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

באפשרותך למנות סוכן חדש באמצעות טופס מינוי סוכן חדש. העמדנו לרשותך מדריך הכולל הוראות מפורטות למילוי הטופס ולהשלמת התהליך. אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך על מנת שילווה אותך בתהליך ויסייע לך בהגשת הטופס.

button

בקשה למתן ייפוי כוח לסוכן לצורך קבלת מידע בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

במסגרת הפוליסה שברשותך, באפשרותך להגיש טופס ייפוי כוח. העמדנו לרשותך מדריך הכולל הוראות מפורטות למילוי הטופס ולהשלמת התהליך. אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך על מנת שילווה אותך בתהליך ויסייע לך בהגשת הטופס.

button

עדכון מקצוע ו/או עיסוק ו/או תחביב - ביטוח אובדן כושר עבודה

במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה בהראל, הנך מתבקש לדווח לנו על שינויים החלים בעיסוקך, מקצועך או תחביביך. באפשרותך לעדכן מקצוע ו/או עיסוק ו/או תחביב באמצעות טופס עדכון מקצוע. העמדנו לרשותך מדריך הכולל הוראות מפורטות למילוי הטופס ולהשלמת התהליך. אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך על מנת שילווה אותך בתהליך ויסייע לך בהגשת הטופס.

button

הפקת אישור מס בגין תשלום על ביטוח אובדן כושר עבודה

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה של הראל, אתה מקבל אישור מס באמצעות דואר ישראל פעם בשנה. בנוסף, באפשרותך להפיק את אישור המס והדוחות התקופתיים באופן יזום באמצעות אתר הראל.

button

בקשה לקבלת העתק פרטי פוליסה – ביטוח אובדן כושר עבודה

באפשרותך לקבל העתק הפוליסה שלך בהראל, הכוללת את הנתונים הבאים: דף פרטי הביטוח (נכון לביטוחים בתוקף בלבד וכולל פרטי מבוטחים בפוליסה), פרטי סוכן ודרכי יצירת קשר, פרטי התוכנית וסכומי תקרות התוכנית, פרמיות (עלות הביטוח למבוטח) ותנאים מיוחדים הקיימים בפוליסה. פעל בהתאם להנחיות במדריך זה לצורך קבלת העתק הפוליסה שלך בהראל.

button

עדכון אמצעי תשלום - ביטוח אובדן כושר עבודה

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים של הראל, באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום עבור פוליסת ביטוח החיים שרכשת בכל עת. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע. כחלק מתהליך הבקשה, תתבקש למלא טופס עדכון אמצעי תשלום בהתאם לאופן התשלום שבחרת, ולהעביר אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך או ישירות למוקד התפעול של הראל.

button

מבוטח בביטוח קבוצתי של הראל?

באפשרותך להיכנס לאזור הייעודי של הארגון שלך באתר, לעיין בפרטי הפוליסה, לקבל מידע על אופן הצטרפות, להגיש תביעה, לערוך שינויים ועוד.

חפש את שם הארגון שלך כאן, הכנס את פרטי ההזדהות שקיבלת מהארגון שלך ותוכל לקבל מידע אודות פוליסת הביטוח הקבוצתי של הארגון.

לביטוחים קבוצתיים