פוליסות הביטוח שלנו למקרה של אובדן כושר עבודה הן מגוונות על מנת להתאים לעיסוק שלך ולכיסוי בו אתה מעוניין. בחר את פוליסת ביטוח אובדן כושר העבודה המתאימה לך.

לידיעתך, התשלום המרבי הניתן לרכישה במסגרת פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה הוא 75% משכרך האחרון.

במרבית המקרים ניתן להגדיל תקרה זו בפוליסת הביטוח וליהנות מכספי פיצויים גבוהים יותר באמצעות ביטוחים משלימים, כגון ביטוח תאונות אישיות, פיצוי חד-פעמי במקרה של מחלה ועוד.

ביטוח אובדן כושר עבודה - הראל לעתיד חדש

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה המעניקה לך פיצוי חודשי במקרה בו תאבד באופן בלתי צפוי את היכולת שלך לעבוד.
  • פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי או מלא
  • הפוליסה כוללת שחרור מתשלום פרמיה
  • דמי הביטוח משתנים מדי שנה בהתאם לתעריף המתאים לגיל המבוטח באותה עת
ביטוח אובדן כושר עבודה - הראל לעתיד חדש

ביטוח אובדן כושר עבודה - הראל מטריה ביטוחית

הראל מטריה ביטוחית היא פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, המשלימה את הכיסוי לפנסיית הנכות הקיים בקרן הפנסיה.
  • פיצוי חודשי משלים במקרה של אובדן כושר עבודה, חלקי או מלא ​

  • שחרור מההפקדות לקרן הפנסיה (בכיסויים לתקופת אכשרה ולהגדרת עיסוק ספציפי) ושחרור מתשלום הפרמיה​

  • דמי הביטוח משתנים מדי שנה, בהתאם לתעריף המתאים לגיל המבוטח באותה עת ​

ביטוח אובדן כושר עבודה - הראל מטריה ביטוחית

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה