כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה בהראל, עליך לעדכן אותנו בכל שינוי במקצוע ו/או בעיסוקך ו/או בתחביבים שהשתנו לאחר הצטרפותך לפוליסה.

פעל בהתאם להנחיות מדריך זה לצורך עדכון בדבר שינויים אלה.

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*
בדקו כמה תשלמו

​לצורך ביצוע העדכון תתבקש למלא ​טופס בקשה לשינוי פרטי מבוטח.

אנחנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך ​שייסייע לך​ במילוי הבקשה וילווה אותך לאורך הטיפול בה.
באפשרותך לפנות למוקד שירות הלקוחות של הראל לקבלת סיוע נוסף במילוי הטופס.​

באפשרותך להעביר אלינו את הטופס באחת הדרכים הבאות:

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. פקס שיתקבל לאחר השעה 15:00 יעודכן במערכת ביום העבודה הבא.

בדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, מיקוד 5211802, לידי מחלקת תביעות חיים 

באמצעות שירות הלקוחות / סוכן משווק

בדואר אלקטרוני, לכתובת: agafhaim@harel-ins.co.il

 

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

אם נקבע בפוליסה שברשותך מוטב נוסף, באפשרותו להצטרף לפוליסה באופן עצמאי, אם יודיע על כך בכתב בתוך 30 יום לאחר קבלת ההודעה על ביטול/סילוק הפוליסה.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה