>

הראל לעתיד חדש היא פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה המעניקה לך פיצוי חודשי במקרה בו תאבד באופן בלתי צפוי את היכולת שלך לעבוד.

 • פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי או מלא
 • הפוליסה כוללת שחרור מתשלום פרמיה
 • דמי הביטוח משתנים מדי שנה בהתאם לתעריף המתאים לגיל המבוטח באותה עת
 • למי מיועדת הפוליסה?

  הפוליסה מיועדת למעוניינים לשמור על רמת החיים שלהם ושל משפחתם במקרה בו כתוצאה מאירוע בלתי צפוי, יאבדו באופן מוחלט או חלקי את היכולת להמשיך ולעסוק במקצועם.  ​

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת הביטוח הראל לעתיד חדש מעניקה לך:
  • הכנסה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה מלא
  • הכנסה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי
  • מימון הוצאות שיקום מקצועי
  • כיסוי בגין סיבוכי היריון ולידה, על פי תנאי הפוליסה
  • שחרור מתשלום פרמיה
  • גמישות בבחירת תקופת ההמתנה וגובה ההכנסה החודשית המבוטחת
  • השלמת הפיצוי המשולם על-ידי הביטוח הלאומי במקרה של תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע

  ​אופן התשלום ייקבע על-פי הגדרת עיסוקך בתנאי הפוליסה:

  1.  בהגדרת "עיסוק ספציפי" - במקרה של אי יכולת לעבוד בעיסוק בו עסקת ערב קרות מקרה הביטוח, ישולם לך פיצוי חודשי בהתאם לתנאי הפוליסה.
  2.  בהגדרת "עיסוק סביר" - במקרה של אי יכולת לעבוד בכל עיסוק סביר אחר המתאים להשכלתך, לניסיונך ולהכשרתך, ישולם לך פיצוי חודשי, בהתאם לתנאי הפוליסה.

   

  תנאי הצטרפות

  • ההצטרפות לפוליסת הביטוח אפשרית מגיל 18 עד גיל 60
  • תוקף הביטוח - עד גיל פרישה (כיום 67)

  דמי הביטוח

  הראל לעתיד חדש היא פוליסה במסלול פרמיה משתנה. דמי הביטוח משתנים מדי שנה בהתאם לתעריף המתאים לגיל המבוטח באותה עת.

  איך מצטרפים?

  באמצעות סוכן הביטוח שלך שיסייע לך לבחור את הפוליסה המתאימה ביותר עבורך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות שתקבע את תנאי קבלתך לפוליסה. אם אין לך סוכן אישי, באפשרותך לפנות לשירות לקוחות הראל. ניתן לרכוש ​את הפוליסה כביטוח יסודי או ככיסוי נוסף.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

 • הכנסה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה מלא

  במקרה של פגיעה ביכולתך לעבוד, בשיעור של לפחות 75%, בעיסוק ו/או במקצוע בו עסקת, או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתך, ניסיונך והכשרתך (לפי ההגדרה המופיעה בפוליסה), באופן זמני או קבוע, באפשרותך לקבל פיצוי חודשי בהתאם לסכום שרכשת בפוליסה עד סיום תקופת אובדן הכושר או בסיום הכיסוי הביטוחי, המוקדם מביניהם (לאחר תקופת המתנה הקבועה בתנאי הפוליסה).

  הכנסה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי (25%)

  במקרה של פגיעה ביכולתך לעבוד, בשיעור של לפחות 25%, כתוצאה ממחלה או מתאונה, בעיסוק ו/או במקצוע בו עסקת, או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתך (לפי ההגדרה המופיעה בפוליסה), ניסיונך והכשרתך, באופן זמני או קבוע, באפשרותך לקבל פיצוי חודשי חלקי בשיעור אובדן הכושר מהפיצוי החודשי המלא. לדוגמא: אם ייקבע עבורך שיעור אובדן כושר של 30% ישולם לך פיצוי חודשי בשיעור של 30% מסכום הפיצוי החודשי המלא שרכשת בפוליסה למשך כל תקופת אובדן הכושר (לאחר תקופת המתנה הקבועה בתנאי הפוליסה).

  השלמת גמלת מילואים

  במקרה בו נפגעת בעת שירות מילואים, תשולם השלמה להכנסה שבזכאותך לקבל מהגורם הממשלתי, וזאת עד לשיעור של 100% מהכנסתך קודם לאירוע ועד לתקרה הנקובה בפוליסה.​

  שחרור מתשלום פרמיה

  במקרה של אובדן כושר עבודה, לאחר תקופת ההמתנה,
  נשלם עבורך את הפרמיה וההפקדות באופן מלא או חלקי, בהתאם לשיעור הפיצוי שמשולם לך.

  גמישות מרבית

  באפשרותך לבחור בתקופת המתנה של 30 יום (לעיסוקים המורשים על-פי טבלת העיסוקים בהראל) או 90 יום, ולקבוע את גובה הכנסתך החודשית המבוטחת לפי העדפותיך, עד לתקרה של 75% מהכנסתך.

כלים נוספים