>

​​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה של הראל, באפשרותך למנות סוכן ביטוח חדש לטיפול בפוליסה שברשותך.

כחלק מהתהליך, תתבקש למלא טופס בקשה למינוי סוכן ולשלוח אותו אלינו. הטופס מעניק ייפוי כוח לסוכן שבחרת לטיפול בפוליסות שעל שמך או על שם מוטביך, באופן עצמאי או באמצעותנו.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למינוי סוכן ביטוח חדש שיטפל בפוליסה שלך בהראל.

מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה

באפשרותך להגיש בקשה למינוי סוכן חדש בכל עת, באמצעות מילוי טופס מינוי סוכן חדש, הכולל את פרטיך וכן את פרטי הסוכן, מספר הפוליסה שברשותך ועוד.

שים לב: אם בעל הפוליסה אינו המבוטח הראשי, תתבקש להחתים את בעל הפוליסה על המסמך.

באפשרותך להעביר אלינו את הטופס באחת הדרכים הבאות:

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. פקס שיתקבל לאחר השעה 15:00 יעודכן במערכת ביום העבודה הבא.

בדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, מיקוד 5211802, לידי מחלקת תביעות חיים 

באמצעות שירות הלקוחות / סוכן משווק

בדואר אלקטרוני, לכתובת: agafhaim@harel-ins.co.il

העלאת המסמך לאזור האישי שלך

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*