​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה, באפשרותך להקטין את גובה הכיסוי הביטוחי במסגרת הפוליסה שברשותך.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להקטנת כיסויים בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה.​

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*
בדקו כמה תשלמו

בקשה להקטנת הכיסויים שבפוליסה מפחיתה את החוסן הכלכלי שלך ועלולה לגרום לנזק בלתי הפיך. לכן, בטרם תבצע את הבקשה, התייעץ עם סוכן הביטוח שלך או פנה לאגף ביטוח חיים, בטלפון: 03-7547393, לקבלת הסבר בנוגע למשמעות הגשת הבקשה ולקבלת סיוע במציאת פתרון חלופי.

לצורך הגשת בקשה להקטנה של כיסויים בפוליסה, תתבקש למלא טופס בקשה להקטנת כיסויים בפוליסה ולשלוח אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך או ישירות למוקד התפעולי של אגף ביטוח חיים בהראל.

באפשרותך להעביר אלינו את הטופס באחת הדרכים הבאות:

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. פקס שיתקבל לאחר השעה 15:00 יעודכן במערכת ביום העבודה הבא.

בדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, מיקוד 5211802, לידי מחלקת תביעות חיים 

באמצעות שירות הלקוחות / סוכן משווק

בדואר אלקטרוני, לכתובת: agafhaim@harel-ins.co.il

 

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

אם נקבע בפוליסה שברשותך מוטב נוסף, באפשרותו להצטרף לפוליסה באופן עצמאי, אם יודיע על כך בכתב בתוך 30 יום לאחר קבלת ההודעה על ביטול/סילוק הפוליסה.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה