>

​​​כמבוטחים באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, הכוללת כיסוי מפני נזקי אש, ברק, רעם ועשן, לאחר אירוע נזק, באפשרותכם לקבל פיצוי כספי בכפוף לתנאי הפוליסה.

לטיפול מהיר ויעיל בתביעה, עליכם לפנות אלינו מיד עם היוודע לכם על הנזק. במסגרת התהליך ייתכן שישלח אליכם שמאי שיבחן את הנזק ויעריך את עלותו תיקונו.

אנא פעלו בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת תביעה בגין נזקי אש בפוליסת ביטוח משכנתא.

מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה
​עם היוודע לכם על נזק, אנא כנסו לאזור האישי באתר הראל ולאחר הזדהות קצרה הגישו תביעה באתר.  
באפשרותכם גם למסור הודעה באמצעות סוכן הביטוח שלכם או בדרכים הנוספות המפורטות מטה
​​לצורך בירור התביעה, ובתלות באופי האירוע והיקפו, אנו עשויים לדרוש מסמכים שונים לסיוע בבירור התביעה וגובה הנזק, לדוגמא צילומים, הצעות מחיר, קבלות וכדומה.
אם התביעה נפתחת כפי הרשום לעיל באתר האישי תוכלו להעלות את האסמכתאות הרלוונטיות דבר שיסייע בטיפול מקוצר בתביעתכם.
את הטופס והמסמכים תוכל להעביר לנו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות צירוף המסמכים בעת הגשת התביעה באתר
באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: tviotrs@harel-ins.co.il  
באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211902

באמצעות הפקס, למספר: 03-7549729

​​עם קבלת ההודעה, ימונה לתיק עובד מטפל ובמידת הצורך, ימונה גם שמאי ו/או מומחה אחר לבדיקת נסיבות האירוע והיקף הנזק, אשר יתאמו מולכם מועד לביצוע בדיקת האירוע והיקף הנזק.

בחלק מהמקרים נבקש מכם להעביר לנו מסמכים ו/או פרטים נוספים ישירות או באמצעות השמאי לצורך הטיפול בתביעה.
אם לאחר הבדיקה יתברר שהנכם זכאים לתגמולי הביטוח, סכום התגמולים ישולם בהעברה בנקאית (או בדרך אחרת שתתואם) בהתאם לפרטי חשבון הבנק כפי שצוינו בעת מסירת ההודעה.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת, בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד תביעות ביטוח כללי, בטלפון: 03-9294000, 4000*
  • אזור המידע האישי באתר הראל