>

פוליסת ביטוח החיים למשכנתה שברשותך, צריכה להיות תואמת לתמהיל ההלוואה שלקחת מהבנק.
אם בוצע שינוי בתמהיל ההלוואה או בזהות הבנק המלווה, יש לעדכן את פוליסת ביטוח החיים למשכנתה בהתאם.מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה

פוליסת ביטוח החיים שברשותך מבטיחה לך ביטחון כלכלי ותסייע לקרוביך בעת קרות מקרה הביטוח. אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך לקבלת הסבר בנוגע למשמעות הגשת הבקשה ולקבלת סיוע בהתאמת סכום הביטוח בפוליסה ליתרת ההלוואה למשכנתה בבנק.

על מנת  לבצע את השינוי, עליך למלא טופס בקשה להמרת פוליסת ביטוח חיים למשכנתה

​​לאחר מילוי הטופס, באפשרותך להעבירו אלינו:
בפקס, למספר: 03-7348394
בדואר אלקטרוני:  haim.mash.change@harel-ins.co.il

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך, באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון או באמצ​​עות מכתב בדואר ישראל לכתובתך.​​

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*