​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח המשכנתא של הראל, באפשרותך לממש את זכויותיך במגוון דרכים: בעזרת סוכן הביטוח שלך, באמצעות פנייה למוקד מימוש הזכויות של הראל ו/או באמצעות מערכת און-ליין למימוש זכויות באתר האינטרנט.

העמדנו לרשותך מספר מדריכים שיסייעו לך לממש את זכויותיך בקלות וביעילות.

בקשה לפיצוי במקרה של נזקי טבע - ביטוח משכנתא

פוליסות ביטוח "משכנתא בטוחה" מעניקה פיצוי כספי במקרה של נזקי טבע, בהתאם לתנאי הפוליסה. במדריך זה מפורטות הפעולות הנדרשות להגשת בקשה במקרה של נזקי טבע.

button

בקשה לפיצוי במקרה של נזקי מים - ביטוח משכנתא

כמבוטח בפוליסות ביטוח "משכנתא בטוחה" באפשרותך לרכוש כיסוי מפני נזקי מים ולקבל פיצוי כספי במקרה של נזק כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים, נפט , סולר או כל נוזל אחר, מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של דירות אחרות בבית המשותף.

button

בקשה לפיצוי כספי בגין נזקי שבר תאונתי - ביטוח משכנתא

כמבוטח באחד מפוליסות ביטוח המשכנתא בהראל הכוללות כיסוי בגין נזק שנגרם כתוצאה משבר תאונתי, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לדירתך או לרכושך המבוטח, בכפוף לתנאי הפוליסה שלך. במדריך זה מפורטות הפעולות הנדרשות להגשת בקשה במקרה של נזק כתוצאה משבר תאונתי.

button

בקשה לפיצוי במקרה של נזק מרעידת אדמה - ביטוח משכנתא

כמבוטח בביטוח רעידת אדמה הראל מעניקה פיצוי כספי במקרה של נזק מרעידת אדמה, בהתאם לתנאי הפוליסה. במדריך זה מפורטות הפעולות הנדרשות להגשת בקשה למימוש זכויות במקרה של נזק מרעידת אדמה.

button

בקשה לפיצוי כספי בגין אובדן או גניבה - ביטוח משכנתא

מבוטח בביטוח כל הסיכונים או באחד מביטוחי המשכנתא בהראל הכוללים כיסוי לכל הסיכונים, באפשרותך לקבל פיצוי כספי חד פעמי, במקרה בו אבד או נגנב לך דבר ערך בכפוף לתנאי הפוליסה שלך. במדריך זה מפורטות הפעולות הנדרשות להגשת בקשה במקרה של גניבה.

button

בקשה לפיצוי כספי בגין נזק כתוצאה מפריצה או גניבה - ביטוח משכנתא

פוליסות ביטוח משכנתא בטוחה מעניקה פיצוי כספי במקרה של נזק מפריצה או גניבה, בהתאם לתנאי הפוליסה. במדריך זה מפורטות הפעולות הנדרשות להגשת בקשה במקרה של נזק מפריצה או גניבה.

button

בקשה לפיצוי במקרה של נזק כתוצאה מאש - ביטוח משכנתא

פוליסות ביטוח משכנתא בטוחה מעניקה פיצוי כספי במקרה של נזק הנגרם כתוצאה מאש, בהתאם לתנאי הפוליסה. במדריך זה מפורטות הפעולות הנדרשות להגשת בקשה במקרה של נזק הנגרם כתוצאה מאש.

button

בקשה לפיצוי כספי מביטוח חיים למשכנתא במקרה מוות

פוליסת ביטוח חיים למשכנתא של הראל מבטיחה כי במקרה של פטירת אחד או יותר מהמבוטחים בביטוח המשכנתא, תשולם יתרת המשכנתא לבנק, הנכס ישוחרר משעבוד והמבוטח השני בפוליסה (אם קיים) ו/או יורשי הנפטר לא יידרשו להמשך תשלומי המשכנתא.

button

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*

בדקו כמה תשלמו