כמבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים של הראל, הנך זכאי לפיצוי כספי יומי במקרה של אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה. במסגרת התהליך, תתבקש למלא טופס בקשה לפיצוי כספי ולצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים. ​

רוצה לחסוך זמן? הגש תביעת ביטוח תאונות אישיות (אמצע החיים) on-line
להגשת תביעה

​ככלל, אנו ממליצים לך לבדוק את זכאותך או לקבל הכוונה מסוכן הביטוח שלך טרם הגשת הבקשה, כדי שתוכל למצות את זכויותיך.

במסגרת התהליך, תתבקש למלא טופס הודעה על תאונה לספורטאים ולצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור רפואי (ממרפאה או בית חולים) ממועד התאונה
  • צילום שיק עם פרטי בנק או אישור חשבון בנק
  • מידע רפואי הרלוונטי למקרה הביטוח כולל העתק מגיליונות אשפוז מבתי החולים, תוצאות בדיקות עזר (דוגמת צילום רנטגן, MRI, CT) ומכתב מאת רופא מקצועי מטפל.

במקרה של תביעה בגין נכות צמיתה יש לצרף גם:

  • חוות דעת מטעם גורם רפואי (ביטוח לאומי או רופא מומחה) המעידה על שיעור הנכות הצמיתה.
  • במקרה של קביעה בטעם המוסד לביטוח לאומי יש לצרף פרוטוקול מלא מישיבת הוועדה הרפואית בדבר שיעור הנכות והמגדיר את הסעיפים לפיהם ניתנה הנכות.

במקרה של אובדן כושר עבודה יש לצרף גם:

  • תעודות מחלה ואישור ממעסיק על היעדרות מעבודה.

במקרה של תביעת החזר הוצאות יש לצרף גם:

  • קבלות בגין הוצאה בפועל בצירוף המלצת רופא מומחה עבור השירות שניתן.

הגשת בקשה באמצעות סוכן הביטוח: באפשרותך להגיש את הבקשה באמצעות סוכן הביטוח שלך, כדי שילווה אותך בתהליך ויטפל בתביעה מול הראל.
בדואר, לכתובת: רחוב אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802.
            לידי מחלקת מימוש זכויות ביטוחי בריאות וחיים.
בדואר אלקטרוני, לכתובת: tviottis@harel-ins.co.il

לאחר שקיבלנו את הטופס והמסמכים הנחוצים, אנו בודקים בהקדם את זכאותך לכיסוי לפי המתחייב מהפוליסה שבבעלותך.
תשובתנו תישלח אליך לכתובת הרשומה בטופס הבקשה, עד 3 ימי עסקים ממועד קבלת כל המסמכים המתבקשים.
אם חסרים מסמכים, נעדכנך על כך במכתב בתוך 14 ימי עסקים.

אם תאושר זכאותך לתשלום סכום הביטוח, יישלח אליך כתב קבלה לכתובת הרשומה בטופס התביעה.
עליך לחתום על גבי כתב הקבלה ולהחזירו אלינו. עם קבלתו, נעביר את תשלום סכום הביטוח לחשבון הבנק שלך, לפי הפרטים שציינת בטופס התביעה.

אם תביעתך תאושר לתקופה קצובה, ולאחריה תרצה לקבל אישור זכאות לתקופה נוספת -  אנו נבצע בדיקה מחודשת של מצבך הרפואי והתפקודי ונבחן את זכאותך בהתאם לכללים לבדיקה מחודשת של זכאות.

אם אינך זכאי לכיסוי, נשלח אליך הודעה מנומקת, המסתמכת על נתוני הפוליסה שברשותך.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:
  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה