ביטוח תאונות אישיות מספקת מענה במצב של נכות תעסוקתית, נכות כתוצאה מתאונה ומוות.
בעת מקרה אי כושר תוכל לקבל בתום תקופת המתנה קצרה, פיצוי יומי על פי הנקוב בדף פרטי הביטוח וכל עוד תשהה במצב זה ועד התקופה המתאימה על פי גיל הכניסה לביטוח.

  • פיצוי כספי יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה
  • פיצוי כספי חד פעמי למוטבים במקרה של מוות מתאונה
  • פיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות מתאונה
  • באפשרותך לקבוע את סכום הפיצוי החד פעמי (החל מ-100 אלף ש"ח)

כלים נוספים