הראל חוסן למחר פלוס היא פוליסת ביטוח תאונות אישיות המאפשרת לך לקבל סכום ביטוח נוסף במקרה של נכות הגורמת לאובדן תמידי ומוחלט של כושר עבודתך. בפוליסה זו דמי הביטוח משתנים במהלך תקופת הביטוח.
הפוליסה ניתנת לרכישה כביטוח יסודי או ככיסוי נוסף לפוליסה.
נספחים 236, 235, 234​.

  • קבלת פיצוי כספי ללא תלות בפוליסות אחרות שרכשת​

  • אפשרות להתאמת הפוליסה למאפייני העיסוק​​

  • דמי ביטוח משתנים

כלים נוספים