הראל חוסן למחר היא פוליסת הרחבה לביטוח למקרה מוות, המאפשרת הקדמה של תשלום סכום הביטוח שבפוליסת הביטוח למקרה מוות שלך, באופן חלקי או מלא, במקרה של נכות הגורמת לאובדן תמידי ומוחלט של כושר עבודתך. בפוליסה זו דמי הביטוח משתנים במהלך תקופת הביטוח.
הפוליסה ניתנת לרכישה ככיסוי נוסף לפוליסה.
נספחים מספר: 231, 232, 233.​

 • הקדמת תשלום סכום הביטוח למקרה מוות​

 • אפשרות להתאמת הפוליסה למאפייני העיסוק​

 • דמי ביטוח משתנים​

 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  הפוליסה מיועדת למעוניינים להרחיב את פוליסת הביטוח למקרה מוות שברשותם, כך שיוכלו לקבל את סכום הביטוח שרכשו, באופן מלא או חלקי, במקרה בו כתוצאה מאירוע בלתי צפוי, יאבדו באופן מוחלט ותמידי את היכולת להמשיך ולעסוק במקצועם.  

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת הביטוח הראל חוסן למחר מאפשרת לך לקבוע כי סכום הביטוח הנקוב בפוליסת הביטוח למקרה מוות שלך יוקדם, באופן מלא או חלקי, במקרה של נכות הגורמת לאובדן תמידי ומוחלט של כושר עבודתך.
  במקרה הביטוח תקבל את סכום הביטוח לפי המוגדר בהרחבה זו, ואילו סכום הביטוח למקרה מוות הנקוב בפוליסה יישאר בתוקפו רק לגבי ההפרש (אם קיים כזה) שבינו לבין הסכום ששולם בהתאם להרחבה.

  אופן התשלום ייקבע על-פי סוג המקצוע שלך

  הגדרות אובדן כושר העבודה בתוכנית זו מגוונות (עיסוקית, מקצועית או לכל עיסוק) ומאפשרות התאמה לכל לקוח על פי מאפייני עיסוקו.

  • אובדן כושר עבודה בהגדרה עיסוקית – קבלת סכום ביטוח במקרה של אי יכולת לעבוד בעיסוק בו עסקת ערב קרות מקרה הביטוח.
  • אובדן כושר עבודה בהגדרה מקצועית - קבלת סכום ביטוח לפי כל עיסוק סביר אחר המתאים להשכלתך, לניסיונך ולהכשרתך.
  • אובדן כושר עבודה לכל עיסוק - קבלת סכום ביטוח במקרה שלא תוכל לעסוק בכל עיסוק.

  בנוסף, מקרים של אובדן מוחלט ולצמיתות של כושר הראייה של שתי העיניים ו/או אובדן מוחלט ולצמיתות של יכולת השימוש והפעולה של שתי הידיים או ביד אחת וברגל אחת, ייחשבו כשוללים החלטית ולצמיתות את כושר עבודתך.

  תנאי הצטרפות

  • ההצטרפות לפוליסת הביטוח אפשרית מגיל 18 עד גיל 60.
  • תוקף הביטוח הינו עד גיל 70.

  איך מצטרפים?

  ​​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות, שתקבע את תנאי קבלתך לפוליסה. אם אין לך סוכן אישי, פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2735* על-מנת שנוכל להפנות אותך לסוכן.​


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.


   

כלים נוספים

להצטרפות לביטוח תאונות אישיות באמצעות סוכן

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד
 

טסים לחו"ל בקרוב? ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל

לרכישה