>

באפשרותך לבטל את פוליסות ביטוח התאונות האישיות שברשותך, באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון. 

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת ביטוח התאונות האישיות שלך.

לתשומת לבך, אם ברצונך לבטל פוליסת ביטוח תאונות אישיות (אלמנטרי), עיין במדריך הייעודי לביטול פוליסת ביטוח תאונות אישיות (אלמנטרי).​

פוליסת ביטוח התאונות האישיות שברשותך מעניקה לך ולבני משפחתך מגוון רחב של כיסויים במקרה של תאונה. מידע מלא על פוליסת הביטוח והכיסויים שברשותך תוכל למצוא באזור המידע האישי​ שלך באתר הראל.

בקשה לביטול הפוליסה כולה תביא לביטול כל הכיסויים הביטוחיים שלך בפוליסה. במקרה שבוטל כיסוי, לא יכוסה מקרה ביטוח שאירע לאחר הביטול ולא תהיה זכאי לקבלת שיפוי או פיצוי כלשהו מכוח אותו כיסוי.

כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך מחודש של חיתום רפואי או אחר, בקבלת הסכמתה המחודשת של הראל לקבלתך לביטוח ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך. כמו כן, ככל שתאושר בקשתך להצטרף מחדש לביטוח, הפוליסה שתופק לך תהיה פוליסה חדשה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין מניין תקופת האכשרה וצבירתם של ערכי סילוק או ערכי פדיון ככל שיש כאלו בפוליסה.

לפיכך, בטרם תעביר בקשה לביטול פוליסת ביטוח התאונות האישיות שלך, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך ולקבל הסבר נוסף בנוגע למשמעות הביטול.

אם החלטת שברצונך לבטל את פוליסת ביטוח התאונות האישיות שברשותך, באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

הגשת בקשה on-line באמצעות התחברות לאזור המידע האישי​ באתר הראל, כניסה לפוליסה אותה אתה מעוניין לבטל ומילוי טופס הביטול המקוון


באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול ושליחתו אלינו:

        בפקס, למספר: 03-7348178

        בדואר אלקטרוני, לכתובת: polisotbs@harel-ins.co.il​

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס באמצעות האתר או בפנייה למוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-70-28-70. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. טופס שיישלח לאחר השעה 15:00 יעודכן במערכת ביום העסקים שלמחרת.

פנייה למוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 2735*

 

בקשות ביטול באמצעות סוכן ביטוח או חברת ביטוח, בהתאם להוראות סעיף 8 לחוזר ביטוח צירוף לביטוח, יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרונית הייעודית:

cancellb@harel-ins.co.il​ 

  • בקשתך תועבר לטיפול בהתאם להוראות הדין והפוליסה. אם יתגלו נתונים חסרים או שגויים בבקשה, הנדרשים לצורך ביצוע הביטול, תישלח לך הודעה על כך.
  • עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.
  • החזר כספי, אם קיים, יועבר אליך באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה או בדרך אחרת, בהתאם לפרטים המצויים ברשותנו.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך, בכל עת, באמצעות: