​אנו עושים כל שביכולתנו על-מנת לסייע לך לממש את זכויותך על-פי תנאי הפוליסה שברשותך.
העמדנו לרשותך מספר מדריכים המפרטים את ההוראות להגשת בקשה למימוש זכויותך.

להגשת תביעת ביטוח דירה

הגשת בקשה לפיצוי במקרה של אובדן, גניבה או פריצה בביטוח רכוש

כמבוטח בביטוח רכוש בהראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרה בו אבד או נגנב לך דבר ערך, בכפוף לתנאי הפוליסה שלך.

button

הגשת בקשה לפיצוי כספי במסגרת פוליסת ביטוח חתונה בביטוח רכוש

כמבוטח בפוליסת זו, באפשרותך לקבל פיצוי כספי במקרים של ביטול אירוע החתונה, אובדן או נזק לכספים, המחאות ודברי ערך, חובתך החוקית כלפי צד שלישי ועוד

button