>

​​​​​​​אקסטרה הטב​ות לנסיעה שלכם לחו"ל​​​​​​​​​​​​​​​

שאלות ותשובות על ההטבות שלנו

*ההטבות אינן מהוות חלק מהכיסוי הביטוחי של הראל ומוצעות ללקוח על ידי ספקים חיצוניים l ההטבות ניתנות למימוש באפליקציית הראל חו"ל בלבד l כפוף לתנאים המלאים המופיעים בעמודי ההטבות ובתקנונים ולתנאי השימוש באפליקציה l הראל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות את אופן מימוש ההטבות, להפסיק את מתן ההטבות ו/או לשנותן בהתאם להסכמות בינה לבין הספקים.​​​​